A

Marianlinna

Marianlinna kansikuva

Tuusulan kaavoituslautakunta on 29.9.2010 § 88 hyväksynyt Marianlinnan asemakaavan muutoksen. Päätös on saanut lainvoiman 6.11.2010.

lisätietoja