Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaiset, joilla on kohtuuttoman suuria vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä, voivat hakea vammaispalveluista vaikeavammaisten kuljetuspalvelua. Sairauden tai vamman aiheuttaman toimintarajoitteen tulee olla pysyvä ja pitkäaikainen, vähintään vuoden kestävä.

Kuljetuspalvelun tarpeen arviointi:

Kuljetuspalvelun tarve arvioidaan yksilöllisesti. Arviointi perustuu lääkärinlausuntoon hakijan liikkumis- ja toimintakyvystä. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä selvittää asiakkaan kanssa sovitulla kotikäynnillä hakijan elämäntilannetta ja elinolosuhteita.  

Vammaispalvelulain (380/1987) mukaista kuljetuspalvelua koskevat soveltamisohjeet (doc)

Matkojen myöntäminen:

Kuljetuspalvelua myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa Tuusulaan ja Tuusulan lähikuntien alueelle (Järvenpää, Kerava, Hyvinkää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Sipoo ja Vantaa). Myönnetyistä matkoista voi kuukaudessa käyttää 4 yhdensuuntaista matkaa pääkaupunkiseudulle suuntautuviin matkoihin (Helsinki, Espoo).

Kuljetuspalvelua myönnetään työ-, opiskelu- sekä asiointi- ja virkistysmatkoihin.

Kuljetuspalvelua ei voi käyttää lääkäri-, hammaslääkäri-, sairaala- ja kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus saada Kelan korvaus. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta.

Lisäpalveluna saatto- ja asiointipalvelu

Palvelun käyttäjä voi yhdensuuntaisten matkojen lisäksi hakea oikeutta saatto- ja asiointipalveluun matkan yhteydessä. Palvelu myönnetään tilanteessa, jossa asiakas vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee sellaista asiointi- tai saattoapua, joka poikkeaa taksinkuljettajan suorittamasta tavanomaisesta avustamisesta matkan aikana. Päätös tehdään yksilöllisen harkinnan mukaan.

Miten kuljetuspalvelu toteutetaan?

Kuljetuspalvelut toteutetaan alueellisen taksiliikenteen avulla. Palvelun käyttäjä tilaa taksin joko lähitaksin palvelunumerosta tai esim. invataksinkuljettajalta suoraan. Maksuvälineenä taksimatkoissa on lähikortti. Kortti on henkilökohtainen ja oikeuttaa yhteen maksuttomaan saattajaan.

Mitä kuljetuspalvelu maksaa?

Asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) mukaan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistaman taksan mukaisesti. Palvelun käyttäjä maksaa matkan asiakasosuuden suoraan taksinkuljettajalle.

Kuljetuspalvelun hakeminen:

Kuljetuspalvelua haetaan vaikeavammaisten kuljetuspalvelulomakkeella. Hakemuksen lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto hakijan liikkumis- ja toimintakyvystä.

Hakija saa kirjallisen päätöksen asiasta. Päätökseen on muutoksenhakuoikeus.

Lisätietoa vammaispalvelun sosiaalityöntekijät:

Asiakkaat A - L, Päivi Jalkanen

Asiakkaat M - Ö, Satu Lindblad