Raskauden seuranta

Odottava äiti ja lapsiRaskauden ultraääniseulontatutkimukset, potilasohjeÄitiysneuvolaan kuuluvat määräajoin tehtävät, yksilölliset terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset sekä synnytyksen jälkeinen jälkitarkastus. Vastaanottokäyntien ja kotikäyntien määrä vaihtelee äidin ja perheen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Neuvolakäynneillä seurataan äidin ja syntyvän vauvan vointia erilaisilla mittauksilla. Tutkimusten tarkoituksena on saada tietoa raskauden normaalista etenemisestä ja mahdollisista poikkeamista. Raskausajan ultraäänitutkimukset sekä tarvittaessa erityisseurantatutkimuksia tehdään synnytyssairaalan äitiyspoliklinikalla.

Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan, mutta erityisesti kutsumme molemmat vanhemmat äitiysneuvolan laajaan terveystarkastukseen raskausviikolla 13 - 18. Toivomme teidän valmistautuvan laajaan terveystarkastukseen etukäteen kotona täyttämällä tarkastukseen kuuluvat lomakkeet: Voimavaramittari lasta odottaville vanhemmille ja Mielialakysely (EPDS) sekä pohtimalla niiden sisältöä. Muistattehan tuoda kotona täyttämänne lomakkeet mukananne neuvolan vastaanotolle.

Käynnit terveydenhoitajan vastaanotolla

Kaikki raskaana olevat kuuluvat äitiysneuvolan määräaikaisten terveystarkastusten piiriin. Normaalisti etenevissä, matalan riskin raskauksissa tarkastukset ovat:
8. - 30. raskausviikolla käynnit noin 4 - 8 viikon välein
30. - 36. raskausviikolla käynnit 3 - 4 viikon välein
36. raskausviikosta lähtien käynnit 2 viikon välein synnytykseen saakka.
(Yliaikaisuuskontrolli äitiyspoliklinikalla viikolla 41+5).
Raskauden edetessä jokaisella neuvolakäynnillä arvioidaan mahdollisten lisäkäyntien tarve joko terveydenhoitajalla tai lääkärillä.
Synnytyksen jälkeen on terveydenhoitajan kotikäynti tai vastaanottokäynti yhdessä vauvan kanssa.

Käynnit lääkärin vastaanotolla

Neuvolassa kaksi kertaa ennen synnytystä (13. - 18. ja 35. - 36. raskausviikolla) ja 5 - 12 viikkoa synnytyksen jälkeen jälkitarkastus.

Odottavan perheen hammashuolto

Odottavan perheen vanhemmat hakeutuvat hoitoon keskitetyn ajanvarauksen kautta. Suun terveystarkastuksen yhteydessä määritellään jokaiselle seuraava tarkastusajankohta yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat ohjataan neuvolasta hammashoitolaan maksuttomaan sylkitutkimukseen, jolla mitataan reikiintymistä aiheuttavan bakteerin määrää. Tutkimukseen sisältyy erillinen terveysneuvonta- ja hoidon tarpeen arviointikäynti.

Raskauden ultraääniseulontatutkimukset ja erikoissairaanhoidon tutkimukset

Ultraäänitutkimukset tehdään Hyvinkään sairaalassa. Tarkemman ohjauksen ultraäänitutkimuksiin menosta saa neuvolasta.

Lisätietoa sikiötutkimuksista: 
Raskauden ultraääniseulontatutkimukset, potilasohje (pdf)
Stakes: Sikiöseulonnat, opas lasta odottaville (pdf), Sikiöseulonnan jatkotutkimukset (pdf)

Tarvittavat raskauden seurantaan liittyvät erikoissairaanhoidon tutkimukset toteutetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin synnytyssairaaloissa. Tuusulalaiset voivat valita oman synnytyssairaalansa seuraavista sairaaloista:

Hyvinkään sairaala

Naistenklinikka

Espoon sairaala