Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Yhteystiedot

Puhelinaika ma-to klo 12-13

Alle 65-vuotiaat:

vammaispalvelun sosiaalityöntekijät:

Päivi Jalkanen (asiakkaat A-L)
Satu Lindblad (asiakkaat M-Ö)

65 vuotta täyttäneet:

sosiaaliohjaajat

Hilkka Kokkoniemi (asiakkaat A-J)
Kirsi Karhunen (asiakkaat K-O)
Mari Tapiola (asiakkaat P-Ö)

Kuljetuspalvelun tarpeen arviointi ja myöntäminen:

Kuljetuspalvelun tarve arvioidaan yksilöllisesti. Arviointi perustuu lääkärintodistukseen tai muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon lausuntoon/selvitykseen kuljetuspalvelun tarpeesta sekä selvitykseen hakijan elämäntilanteesta ja elinolosuhteista. Tarvittaessa sosiaaliohjaaja/ sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin kuljetustarpeen arvioimiseksi.

Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää lääkäri-, hammaslääkäri-, sairaala- ja kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus saada korvaus Kansaneläkelaitokselta (www.kela.fi). 

Miten kuljetuspalvelu toteutetaan?

Pääsääntöisesti kuljetuspalvelu toteutetaan kutsuohjatun joukkoliikenteen (Sampo-liikenne) avulla. Kuljetus järjestetään "ovelta ovelle" -periaatteella.

Taksimatkoja voidaan myöntää tilanteissa, joissa henkilö ei kykene käyttämään kutsuohjattua joukkoliikennettä (Sampo). Taksimatkoja voidaan myöntää yksilöllisellä harkinnalla enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa/kk. Taksimatkoja voidaan myöntää henkilöille, joiden bruttotulot jäävät 1 hengen taloudessa alle 1 300 euroa/kk ja 2-hengen taloudessa alle 2 400 euroa/kk. Tuen myöntämistä varten hakijan tulee toimittaa tulotietonsa hakemuksen liitteenä.

Taksikuljetukset toteutetaan tavanomaisen taksipalvelujärjestelmän alueella. Maksuvälineenä on lähikortti.

Asiakkaalle voidaan perustelluista syistä myöntää oikeus maksuttomaan saattajaan kuljetuspalvelumatkoja varten. Asiakas hankkii itse saattajan.

Mitä kuljetuspalvelu maksaa?

Sampo-matkoilla käyvät normaalit linja-autoliikenteen matkalipputuotteet, jotka myydään Matkahuollon kautta. Näitä ovat matkan pituuden mukaan hinnoiteltavat kertaliput, 22 ja 44 matkan sarjaliput sekä Tuusulan alueella kelpaavat
30 päivän kausiliput (Tuusulalippu, Järvenpää-Tuusula-lippu ja Keski-Uudenmaan seutulippu). Linja-autoliikenteen matkalippujen lisäksi maksuvälineenä käy käteinen.

Taksimatkojen osalta asiakasmaksut määräytyvät sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistaman taksan mukaisesti. Palvelun käyttäjä maksaa matkan omavastuuosuuden suoraan taksinkuljettajalle.

Hakeminen

Kuljetuspalvelua haetaan sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun hakulomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus tai muu sosiaali- ja terveydenhuollon lausunto/selvitys kuljetuspalvelun tarpeesta.