Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö

Yhteystiedot

Kirkkotie 44, 04310 Tuusula

Osaston päivystävä numero: 040 314 2205

- Johtava sosiaalityöntekijä
Riina Arolinna p. 040 314 2203
- vastaava ohjaaja
Katja Keitaanniemi p. 040 314 2210
- erityistyöntekijä
Miikka Lundgren p. 040 314 2204

Kuva Perhetukikeskuksen ovelta

Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö on ympäri vuorokauden päivystävä 7-paikkainen yksikkö 0-18 -vuotiaille lapsille.

Vastaanottoyksikössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 9 ohjaajaa, erityistyöntekijä sekä vastaava ohjaaja.
Lapsi voi tulla Koivukujalle joko avohuollon sijoituspäätöksellä, kiireellisesti sijoitettuna tai huostaanotettuna.

Sijoitusten pituudet vaihtelevat muutamasta päivästä useisiin kuukausiin.
Yksikköön sijoitetaan lapsia lyhytaikaisesti ensisijaisesti oman kunnan alueelta.

Sijoituksen aikana lapsen ja hänen perheensä tilannetta tuetaan ja arvioidaan
yhdessä vanhempien, lapsen sekä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.
Sijoituksen tavoitteena on arvioinnin lisäksi turvata lapsen hoito ja perustarpeet sekä eheyttää lasta.

Tavoitteena on miettiä perheen kanssa yhdessä toimivia ratkaisuja arkeen ja ensisijaisesti tukea lapsen paluuta kotiin.


Napakka-työskentely

Jos lapsi tarvitsee kiireellisesti apua, voidaan lastensuojelun tukitoimia järjestää kiireellisesti edellyttäen, että tukitoimet ovat lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittäviä.  Vastaanotto- ja arviointiosastolta tarjotaan perheen tarpeen mukaan kotiin annettavaa Napakka-työskentelyä. Napakan tavoitteena on antaa perheelle kiireellinen apu ja ehkäistä lapsen kiireellinen sijoitus.

Työskentelystä sovitaan yhdessä perheen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa ja työskentelylle laaditaan konkreettiset tavoitteet. Työskentelyyn kuuluu tiiviit kotikäynnit, joihin perheen tulee sitoutua. Napakka-työskentelyn kesto on korkeintaan 30 päivää.

 

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Lue palvelukohtaiset tiedot Koivukujan omavalvontasuunnitelmasta(PDF).