Perhetyö, perhekuntoutus ja perhearvointi

Yhteystiedot

Perhetyön yhteydenotot
Kristiina Kivinen p. 09 8718 3326

Perhekuntoutus ja Perhearviointi
Käyntiosoite: Kotorannankuja 2, 04310 Tuusula
Postiosoite: Kirkkotie 44. 04310 Tuusula

Perhekuntoutusasunto Pikku-Iiris
Kirkkotie 44, 04310 Tuusula

tiedustelut: 
Teija Pennanen p. 040 314 3349
Katariina Loman p. 040 314 3348
Jaana Koskela p. 040 314 3507 
Elina Parkkinen p. 040 314 3506

tai perhekuntoutus.perhetukikeskus
(at)tuusula.fi

 

Perhetyö

Perhetyötä tarjotaan erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan tueksi. Perheet ohjautuvat perhetyön asiakkaaksi palvelutarpeen arvion jälkeen. Perhetyön asiakkuus ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Perhetyön tavoitteena on lasten ja heidän perheidensä auttaminen ja tukeminen elämän eri tilanteissa. Perhetyön keinoin pyritään vahvistamaan lapsen ja perheen omia voimavaroja sekä tukea vanhempia lasten hoidossa tai kodin arkirutiineiden hallinnassa. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti perheen kotona. Menetelminä käytetään mm. keskustelua, yhdessä tekemistä sekä toiminnallisia välineitä.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena voidaan tarjota esimerkiksi tehostettua perhetyötä, joka on perheen kiireellisessä tuen tarpeessa tarjottavaa intensiivistä tukea. Tehostettu perhetyö voi olla kiireellisen sijoituksen vaihtoehto. Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän, perheen ja perhetyön kanssa.

Etsitkö tietoa lapsiperheiden kotipalvelusta? Lisätietoja lapsiperheiden kotipalvelun sivuilta.  


Perhekuntoutus ja Perhearviointi

Perhekuntoutus on intensiivinen lastensuojelun avohuollon tukitoimi koko perheelle. Perhekuntoutuksella pyritään vahvistamaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, tukemaan riittävän vanhemmuuden edellytyksiä sekä perheen arjessa selviytymistä. Perhekuntoutusta toteutetaan sekä kunnan oman perhekuntoutusasunto Pikku-Iiriksen tiloissa että perheen kotona, perheen tarpeiden mukaisesti.

Perhekuntoutuksen ohjaajat tekevät myös perhearviointia, jossa tiiviillä arvioinnilla pyritään selvittämään perheen tilannetta ja tuen tarvetta. 

Päiväperhekuntoutus Villa Koto aloitti toiminnan syksyllä 2016. Päiväperhekuntoutus on sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa, jonne ohjaudutaan perheiden sosiaalipalvelujen kautta. Tapaamiset järjestetään Kotorannassa kolmesti viikossa. Villa Koto tarjoaa ryhmämuotoista maksutonta päivätoimintaa pikkulapsiperheille. Ryhmässä keskustellaan asiantuntijoiden ohjaamina teemoista koskien vanhemmuutta, parisuhdetta, arjen haasteita sekä lapsen kasvua ja kehitystä.

 

Omavalvonta

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Lue palvelukohtaiset tiedot Perheiden tukipalvelujen omavalvontasuunnitelmasta(PDF).