Yksityiset hoivakodit

Riihikodon asumispalvelujen lisäksi Tuusulan kunta ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta vanhusten ympärivuorokautista asumispalvelua.

Yksityisiin hoivakoteihin kunta sijoittaa pääasiassa vanhuksia, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, mutta jotka eivät ole laitoshoidon tarpeessa. Heidän kohdallaan asuminen omassa kodissa ei enää ole turvallista / tarkoituksenmukaista tehostettujenkaan avohoidon palvelujen/tukitoimien avulla (esim. kotihoito, asunnon muutostyöt, päiväsairaala, vuorohoito, omaishoidontuki).

Sijoitukset yksityisiin hoivakoteihin tulevat aina moniammatillisen SAS-ryhmän arvion kautta. Tällä varmistetaan, että asiakkaan kohdalla on kokeiltu kaikki avohuollon palvelut/tukitoimet, joista asiakkaan kohdalla voisi vielä olla hyötyä.

Yksityisiin hoivakoteihin voi hakeutua myös suoraan itse maksavana.

Lisätietoja:

Vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajilta: Hilkka Kokkoniemi (asiakkaat A-J), Kirsi Karhunen (asiakkaat K-O) ja Mari Tapiola (asiakkaat P-Ö)