Palvelut eri-ikäisille

Odottavat perheetHeina14-1492

Ensimmäistä lasta odottaville perheille kuuluu osana neuvolapalveluita käynti hammashoitolassa. Käynnillä tehdään hoidon tarpeen arvio ja keskustellaan raskausajan suun terveyteen liittyvistä tekijöistä, vauvan hampaiden kehityksestä sekä siitä miten vauvan suun terveyteen voi vaikuttaa. Perheet saavat kutsun hammashoitolaan kirjeitse.

Muut perheet voivat kysyä hampaiden ja suun hoidosta neuvolakäynnin yhteydessä terveydenhoitajalta. Suun terveystarkastukset tehdään yksilöllisen hoitovälin mukaan. Voit hakea Suomen hammaslääkäriliiton sivuilta lisää tietoa lasta odottavan perheen suun hoidosta.

Alle kouluikäiset lapset

Kutsut hammashoitajan tekemään suun terveystarkastukseen lähetetään kirjeitse kotiin 1-,5-, 3- ja 5-vuotiaille lapsille. Tämän lisäksi tarkastuksia tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan. Suomen hammaslääkäriliitto kertoo lisää lasten suun ja hampaiden hoidosta.

 

Heina15-6703

Koululaiset

Tuusulassa 1., 3. ja 5. luokan oppilaiden suun terveystarkastukset tehdään kouluilla PopUp-hammashoitolassa. Hammaslääkäri-hammashoitaja työpari tuo siirrettävän hoitoyksikön ja muut tarkastuksessa tarvittavat välineet koulun tiloihin. PopUpin suun terveystarkastuksiin kutsutaan kouluaikana koulun kautta. Tarvittaessa jatkohoidot tehdään hammashoitolassa ja jatkohoitoihin lähetetään kirjeitse kutsu kotiin. PopUp-tarkastuksen jälkeen oppilaat osallistuvat koululla hammashoitajan opastamina pienryhmätilaisuuteen, jossa teemana on suun ja hampaiden itsehoito.

8. luokan oppilaille lähetetään kirjeitse kutsu suun terveystarkastukseen hammashoitolaan.

Ikävuositarkastusten lisäksi suun terveystarkastuksia tehdään yksilöllisen hoitovälin mukaan hammashoitolassa.

7. luokan oppilaille järjestetään kouluilla terveydenedistämistilaisuus, jossa teemana on suun terveys, siihen vaikuttavat tekijät, suun itsehoito ja vastuu omasta suun terveydestä.

Vinkkejä suun itsehoitoon

Opiskelijat

Tuusulassa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat voivat kerran opiskeluaikana hakeutua suun terveystarkastukseen opiskelupaikkakunnallaan. Alle 18-vuotiaiden hammashoito on maksutonta.

Hyödyllisiä vinkkejä löydät suun ja hampaiden itsehoito -osiosta.

AikuisetHeina15-7059

Yli 18-vuotiaat hakeutuvat hoitoon keskitetyn ajanvarauksen kautta. Suun terveystarkastuksen yhteydessä aikuisille määritellään seuraava tarkastusajankohta yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan.

Suun terveydenhuollon asiakkaat voivat tarkastaa eTerveys suun terveydenhuollon kautta, milloin on seuraava, edellisen hoitojakson päätteeksi määritelty, yksilöllinen tarkastusaika. Tarkastusaika on mahdollista varata tarkastusajankohdaksi määritellyn kuukauden aikana ja puoli vuotta sen jälkeen.

Hyödyllisiä vinkkejä löydät suun ja hampaiden itsehoito - osiosta