Kehitysvammaisten asumispalvelut

Tuusulan kunta järjestää kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemat asumispalvelut hankkimalla ne Eteva kuntayhtymältä tai ostopalveluina alan palveluiden tuottajilta.

Henkilön omat toiveet, avun ja tukitoimien tarve ovat avainasemassa mietittäessä sopivaa asumismuotoa. Yksilöllistä erityishuolto-ohjelmaa toteutettaessa pyritään siihen, että sellaisen henkilön asuminen, joka ei voi asua omassa kodissaan mutta joka ei ole laitoshuollon tarpeessa, järjestetään muulla tavoin.

Asumisvalmennus on valmentautumista elämän muutokseen, joka koskettaa koko perhettä. Asumisvalmennuksessa kartoitetaan henkilön taidot ja valmennetaan asioihin, joissa hänen on harjaannuttava onnistuneen muuton ja asumisen mahdollistamiseksi.

Palveluun hakeutuminen:

tapahtuu ottamalla yhteyttä kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajiin

Asiakasmaksut perustuvat Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1972/734).