Jatkuva perhehoito

Yhteystiedot

Yhteyshenkilönä palveluohjaaja Sari Liukola

Lisätietoja perhehoidosta kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajat

www.perhehoitoliitto.fi

Jatkuva perhehoito on yksityisen henkilön, perhehoitajan omassa kodissaan järjestämää hoitoa, kasvatusta ja ohjausta sitä tarvitsevalle henkilölle. Perhehoidon avulla tarjotaan lapselle, nuorelle tai aikuiselle mahdollisuus perheenomaiseen, virikkeelliseen elämään ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Jatkuvassa perhehoidossa olevat henkilöt osallistuvat perheen yhteisiin toimintoihin perheenjäseninä. Lapsi tai nuori kasvaa ja kuntoutuu kodin turvallisessa ilmapiirissä. Perhehoitajalle perhehoito on elämäntapa, jossa yhdistyvät työ ja yksityiselämä.

Kunta solmii jatkuvan perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Jatkuvasta perhehoidosta maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkio ja kulukorvaus. Jatkuva perhehoito perustuu perhehoitajalakiin ja asetukseen.

Kehitysvammaisten perhehoito Tuusulan kunnassa

Vammaisten palvelut ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaiset palvelut täydentävät kunnan peruspalveluja. Niitä järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä palveluja ja tukitoimia muun lain nojalla.

Alle 16-vuotiaalle perhehoito on maksutonta. Sosiaalihuoltolain (710/1982) 25 §:ssä tarkoitetusta perhehoidosta, lukuun ottamatta lastensuojelulain perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:ssä säädetty maksu.

Mainos perhehoitajien ennakkovalmennuksesta ja tiedote Tuusula etsii uusia perhehoitajia kehitysvammaisille henkilöille