Palveluasuminen

Yhteystiedot

Lisätietoja vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä:

Päivi Jalkanen (asiakkaat A-L)

Satu Lindblad (asiakkaat M-Ö)

Puhelinaika ma-to klo 12-13.

Asumispalvelua voidaan järjestää joko sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Kunnan on järjestettävä palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseksi jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.

Palveluasumispäätöksen tekee vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. Palveluasumiseen kuuluvat palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Palveluasumista voidaan järjestää asiakkaan kotona tai palveluasumisyksikössä.