Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, kojeet ja laitteet

Yhteystiedot

Lisätietoja vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä:

Päivi Jalkanen (asiakkaat A-L)

Satu Lindblad (asiakkaat M-Ö)

Puhelinaika ma-to klo 12-13.

Korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin (ks. lääkinnällinen kuntoutus) kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Ensisijaisesti korvataan kustannuksia sellaisten välineiden, laitteiden tai koneiden hankinnasta, joiden tarve on jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa. Kustannuksina korvataan puolet hankinnasta aiheutuneista todellisista, kohtuuhintaisista kustannuksista. Myös auton hankintaan voi saada avustusta. Samoin voidaan kustantaa vamman vuoksi autoon tarvittavat muutostyöt ja hankittavat lisälaitteet.

Apuvälineitä korvaavat vammasta riippuen myös sotilasvammalaki, liikenne- ja tapaturmavakuutuslait, KELA sekä yksityiset vakuutukset.