Neuvolan depressiohoitaja

Perheessä raskaus ja lapsen saaminen mullistavat elämän. Monenlaiset tunteet ja ajatukset pyörivät niin äidin kuin isänkin mielessä. Aina ei koe jaksavansa, ei ole kenelle puhua asioistaan/tuntemuksistaan, ehkä haluaisi vain olla. Neuvolan depressiohoitajan vastaanotto on tarkoitettu alle kouluikäisten vanhemmille mm. uupumuksen tai elämänkriisitilanteiden läpikäymiseksi.

Neuvolan depressiohoitajan tehtävä on tukea vanhempia jaksamaan arjen haasteissa, vanhemmuudessa, sosiaalisissa suhteissa. Mm. väsymys, uusi elämäntilanne, aiempi sairastettu masennus, sosiaalisen verkoston puute ja monet muut seikat altistavat tuoreita vanhempia myös masennukselle. Masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoidon aloitus on tärkeää.

Neuvolassa käytämme EPDS-seulaa mielialan kartoittamiseen.

EPDS-kysely (suomeksi)
EPDS-skala (ruotsiksi)
EPDS-scale (englanniksi) 

Depressiohoitajan vastaanotolle voit varata itse ajan soittamalla tai voit pyytää terveydenhoitajaasi varaamaan ajan. Neuvolassa depressiohoitaja tekee yhteistyötä terveydenhoitajien, lääkärien, perhetyöntekijöiden sekä kasvatus- ja perheneuvolan kanssa.