Fysioterapiaryhmät

Fysioterapiaryhmiin tarvitaan lääkärin tai sairaanhoitajan lähete. Lähetteen saatuaan asiakas ottaa itse yhteyttä fysioterapian ajanvaraukseen, ma-pe klo 12-13, p. 09 87183790.

Fysioterapeutti valitsee yhdessä asiakkaan kanssa soveltuvan ryhmän ja käyntikertojen määrän. Ryhmäfysioterapia on maksutonta.

Fysioterapiassa järjestetään mm. seuraavanlaisia ryhmiä:

 • Ikääntyneiden tasapaino- ja voimaharjoitteluryhmät
 • Erilaisia allasryhmiä
 • Selkä- ja olkapääryhmä
 • Lonkka- tai polvinivelrikkoasiakkaan harjoitteluryhmä
 • Lonkka- tai polvitekonivelleikkauksesta kuntoutuvien ryhmä
 • Neurologisten potilaiden ryhmä
 • COPD-ryhmä

Syksyn 2018 fysioterapiaryhmät

KAATUMISTEN EHKÄISY JA TASAPAINO -RYHMÄ

Fysioterapeuttien pitämä tasapainoryhmä kaatumisriskissä oleville asiakkaille alkaa syksyllä 2018. Asiakkaalla tulee olla kaatumisriski arvioituna, FROP-Com lomakkeella. 

Ryhmän tavoitteet:

 • Tasapainonhallinnan sekä lihasvoiman kohentuminen, jolloin toimintakykyisyys arjessa vahvistuu.
 • Kaatumispelon vähentyminen sekä rohkaista ja motivoida asiakasta liikkumaan arjessa säännöllisesti.

Ryhmän kriteerit:

 • FROP-Com pisteet 3 tai enemmän.
 • Asiakas on kaatunut hiljattain tai viimeisen puolen vuoden aikana kaatumisia on ollut useita ja/tai asiakas pelkää kaatumisia.
 • Asiakas kävelee itsenäisesti apuvälineenturvin tai ilman.
 • Asiakas pystyy toimimaan suullisten ohjeiden mukaan.

COPD-RYHMÄ

Paikka: Uimahallin liikuntasali jne. paikat ilmoitetaan ryhmäläisille
Osallistujamäärä: 6-10
Aloitus: syksy 2018
Kerrat: 2x viikossa, yht. 16 kertaa

Ryhmän tavoitteet: 

 • Motivoida ja rohkaista ryhmäläistä liikkumaan säännöllisesti hengästymisestä huolimatta.
 • Lihasvoiman ja hapenottokyvyn parantuminen.

Ryhmän kriteerit:

 • Asiakkaalla diagnosoitu COPD.
 • Heikentyneestä rasituksensiedosta aiheutuvat päivittäisen toiminnan rajoi-tukset.
 • Asiakas asuu kotona.
 • Ei ole käytössä liikkumisen apuvälinettä.
 • Ei lisähapen tarvetta.
 • Asiakas sitoutuu 8 viikon harjoitteluun.

Ryhmän sisältö:

 • Lihasvoima sekä hapenottokykyä lisäävää harjoittelua mm. palloilua, sauvakävelyä ja kuntosali harjoittelua.
 • Tarkempi sisältö jaetaan ryhmäläisille

Muuta:

 • Ryhmää edeltävillä viikoilla alkumittaukset