Yksityinen ryhmäperhepäivähoito

Yksityisten ryhmäperhepäiväkotien toiminnasta vastaa yrittäjä, jonka kunta on hyväksynyt. Hoitopaikkaa haetaan suoraan yksityisestä ryhmäperhepäiväkodista. Yrittäjä määrittää päivähoidon hinnan. Lapsen huoltajat hakevat yksityisen hoidontukea, joka maksetaan yrittäjälle. Päivähoitomaksu muodostuu hoitopaikan hinnan ja yksityisen hoidon tuen välisestä erotuksesta. Kunta valvoo yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toimintaa.

Yksityinen ryhmäperhepäivähoito on päivähoitoa, jossa 2-3 perhepäivähoitajaa vastaa lasten varhaiskasvatuksesta 

Yksityisen hoidon tuki