Sopeutumisvalmennus

Yhteystiedot

Lisätietoja kunnan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä: 

Päivi Jalkanen (asiakkaat A-L)

Satu Lindblad (asiakkaat M-Ö)

Puhelinaika ma-to klo 12-13

Sopeutumisvalmennus on kuntoutujan ja hänen lähiomaistensa ohjausta ja valmennusta. Se pyrkii vahvistamaan kuntoutujan omaa elämänhallintaa, selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista ja lisäämään luottamusta omiin ratkaisumalleihin.

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on parantaa sairauden tai vamman heikentämiä psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia toimintavalmiuksia. Sopeutumisvalmennuksella pyritään lisäämään kuntoutujan ja hänen perheensä edellytyksiä mahdollisimman tasapainoiseen elämään.

Tärkeänä osana sopeutumisvalmennusta on jaksoilla saatava vertaistuki eli tutustuminen samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin.

Kelan kustantama sopeutumisvalmennus:

Sopeutumisvalmennuksen ensisijaisena järjestäjänä ja kustantajana toimii Kela. Sopeutumisvalmennusta järjestetään kursseina eri sairaus- ja ikäryhmille. Kurssit toteutetaan yhteistyössä Kelan, kuntoutuksen palveluntuottajien ja vammaisjärjestöjen kesken. Kurssien kesto on enintään 12 vuorokautta. Kursseja järjestetään avo- tai laitosmuotoisina kuntoutuslaitoksissa ja kurssikeskuksissa. Hyväksytyt kurssit ovat nähtävissä Internetissä Kelan sivuilla www.kela.fi  kuntoutuskurssijärjestelmässä.

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävä sopeutumisvalmennus:

Sopeutumisvalmennus kuuluu ensisijaisesti Kelan tuottamiin palveluihin tai lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviin palveluihin.

Vammaispalveluna myönnettävä sopeutumisvalmennus:

Laki vammaisuuden perusteella myönnettävistä palveluista 8 § mukaisesti:

Vammaiselle henkilölle annetaan kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta sekä muita tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluja. Näitä palveluja voidaan antaa myös vammaisen henkilön lähiomaiselle tai hänestä huolehtivalle taikka muutoin läheiselle henkilölle.

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta ja taloudellisesta tuesta