A

Tukihenkilötoiminta

Vammaiselle ja kehitysvammaiselle nuorelle tai aikuiselle voidaan hakea tukihenkilö. Tukihenkilön tarkoitus on auttaa vapaa-ajanvietossa ja harrastuksissa sekä vahvistaa tuettavan itsenäistä selviytymistä eri tilanteissa. Tukihenkilöä voi hakea vammaispalvelulain mukaisena harkinnanvaraisena palveluna. Tuettava, tukihenkilö sekä sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja sopivat yhdessä yhteistyön tavoitteet, kuinka usein tavataan sekä kuinka kauan tukisuhde kestää. Tukisuhteesta tehdään päätös ja sopimus. Tukihenkilö ei ole henkilökohtainen avustaja.

Kunnan sivuilla on jatkuva haku tukihenkilöistä. Yhteyshenkilönä toimii palveluohjaaja Sari Liukola.

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta ja taloudellisesta tuesta

Lisätietoja antavat vammaispalvelun sosiaalityöntekijät tai kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajat.