Tukihenkilöksi vammaiselle lapselle, nuorelle tai aikuiselle

Tukihenkilö voi olla apuna harrastuksissa, ostoksilla, asioinneissa tai keskustelu- ja ulkoiluseurana. Tavoitteena on edistää tuettavan osallistumista, sosiaalisia suhteita ja itsenäistä selviytymistä. Tuettavat ovat kehitysvammaisia tai muulla tavoin vammaisia lapsia, nuoria ja aikuisia.

Tukihenkilö on tavallinen luotettava aikuinen. Tuettava, tukihenkilö sekä vammaispalvelujen työntekijä sopivat yhdessä yhteistyön tavoitteet, kuinka usein tavataan sekä kuinka kauan tukisuhde kestää. Tavallisesti tapaamisia on kerran tai muutaman kerran kuukaudessa pari tuntia kerrallaan.

Tukihenkilöt tavataan henkilökohtaisessa haastattelussa, jossa arvioidaan soveltuvuus tehtävään. Tuettavien lasten ja nuorten turvallisuuden takaamiseksi selvitetään tukihenkilöiden rikostausta (laki 504/2002).

Tukihenkilöille maksetaan pientä palkkiota toteutuneiden tuntien mukaan sekä korvataan toiminnasta aiheutuneet kulut ja matkakulut. 

Tukisuhteen aikana vammaispalvelujen työntekijöiltä saa tarvittaessa tukea ja ohjausta tehtävässä.

Tukihenkilöksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä vammaispalvelujen
palveluohjaajaan Sari Liukola, puhelin 040 314 4828 tai
sari.liukola@tuusula.fiwww.tuusula.fi  

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta ja taloudellisesta tuesta

Lisätietoja antavat vammaispalvelun sosiaalityöntekijät tai kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajat.