Maksukatto 2018-2019

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2018-2019 maksukatto on 683 euroa vuodessa. Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euron hoitopäivämaksu (2018-2019).

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Miten toimia?

Säilyttäkää saamanne maksukattoon kuuluvat laskut käynti-/hoitoajan mukaisessa järjestyksessä

Kun 683 euron maksukatto ylittyy tai on ylittymässä, ottakaa yhteyttä siihen hoitolaitokseen, missä olette viimeksi asioineet. 

Asiakkaan/potilaan vastuu

Koska vastuu asiakasmaksukaton ylittymisen seuraamisesta kuuluu teille, olemme laatineet tämän lyhyen ohjeen tueksenne. Tärkeintä on säilyttää laskut/kuitit ja kertoa hoitoon tullessa teille myönnetystä vapaakortista.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta
 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Lääkekustannusten maksukatto

Lääkekustannusten maksukatto hoidetaan Kelan kautta. Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittain määriteltävä maksukatto. Vuonna 2019 vuosiomavastuu on 572 euroa. 

Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan.