Kotikäynnit

Fysioterapeutin kotikäyntien tavoitteena on auttaa ja ohjata asiakasta parantamaan tai ylläpitämään liikkumis- ja toimintakykyä omassa asuinympäristössään, yhteistyössä asiakkaan elämässä mukana olevien henkilöiden kanssa.

Kotikäynnit voivat sisältää apuvälinetarpeen arviointia, sovitusta ja käytön ohjausta, asunnonmuutostyötarpeen arviointia sekä asiakkaan ja hänen läheistensä ohjaamista aktiivisuutta tukevaan toimintatapaan. Kotona voidaan toteuttaa terapeutin arvion perusteella lyhyitä terapiajaksoja.

Fysioterapeutti ohjaa ja arvioi  liikkumiskykyä, esim. kävelyä, ylösnousua ja siirtymistä sekä suunnittelee tarvittavan jatkofysioterapian.