Puheterapia

Mitä puheterapia on?

Puheterapiassa puheterapeutti tutkii, hoitaa ja kuntouttaa kielen, puheen ja äänen häiriöitä. Puheterapeutti tekee arvionsa testien ja havaintojen perusteella sekä määrittelee millaista kuntoutusta asiakas tarvitsee.  Puheterapian tavoitteena on kommunikaatiohäiriöiden ja niihin liittyvien vuorovaikutuksen ja kehityksen pulmien ehkäisy, niiden riittävän varhainen toteaminen ja kuntouttaminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen.

Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen ja terapeutin väliseen yhteistyöhön. Kotona tehtävät harjoitukset ovat myös olennainen osa puheterapiaa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden esimerkiksi päivähoidon, lääkärin, psykologin, toiminta- tai fysioterapeutin kanssa.

Lasten puheterapia

Ota yhteyttä puheterapeuttiin, jos

  • lapsen puhe viivästyy (kun 2-vuotias ei vielä puhu)
  • vuorovaikutuksessa on ongelmia
  • ohjeiden ymmärtämisessä on pulmaa
  • lapsen puhe on epäselvää
  • lapsi änkyttää
  • isommalla lapsella (5-6 -vuotiaat) on äännevirheitä

Miten puheterapeutille pääsee?

Puheterapeutti määräytyy neuvolan terveydenhoitajien alueiden mukaan (tarkista neuvola-alueesi). Oman alueen puheterapeuttiin voi ottaa aina yhteyttä, kun jokin lapsen puheessa, kielessä tai äänessä huolestuttaa. Lähetettä ei välttämättä tarvita. Päiväkodeilla puheterapeutti voi sovitusti käydä yksittäisen lapsen asioissa tai päiväkodin henkilökunta voi konsultoida puheterapeuttia.

Aikuisten puheterapia

Aikuisneurologisia asiakkaita hoidetaan terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja rajoitetusti avoterveyden-huollossa. Puheterapeuttisella kuntoutuksella pyritään puheen tuoton, ymmärtämisen, lukemisen, kirjoitta-misen ja nielemisen kohentamiseen. Vaikeissa kommunikoinnin häiriöissä joudutaan usein etsimään ja harjoittamaan puhetta tukevia ja korvaavia keinoja yhdessä asiakkaan ja lähi-ihmisten kanssa.

Käyntimaksu 18 vuotta täyttäneiltä 1.1.2019 alkaen on 11,40 euroa. Lisäksi perumattomasta käynnistä perittävä maksu on 50,80 euroa.

Puheterapiavastaanotto on aina terveysasemalla.

Puhelinaika kaikilla puheterapeuteilla on tiistaisin ja torstaisin klo 12-13.

Puheterapeuttien yhteystiedot

Palaute

Palautetta puheterapeuttien toiminnasta voi antaa palautelomakkeella.

Tule puheterapeutiksi Tuusulaan!

Katso YouTubesta videomme siitä, minkälaista puheterapeutin työskentely on Tuusulassa.

Tuusula haastateltavien yhdistelmäkuva