Tjänster för företag

Företags- och näringstjänster

Det finns drygt 5 000 aktiva företag i Tusby, och Tusby kommun satsar kraftigt på företagsvänlighet. Detta återspeglas på flera olika sätt i vår verksamhet: för nya företag erbjuder vi högkvalitativ service på nyföretagarcentralerna samt hjälp med affärsverksamhetens inledande och nätverksbildning. Utvecklingsbolaget Keuke och kommunens eget tillväxtteam hjälper företag att utöka sin verksamhet. Vi deltar också i finansieringen av olika utvecklingsprojekt riktade till företag.  

Med näringslivsservice hjälper vi företag även med att etablera sig i Tusby. Tusby ligger intill huvudstadsregionen och flygplatsen, vilket erbjuder utmärkta affärsmöjligheter för företag inom flera olika branscher. I Tusby möter Finlands största marknadsområde mångsidig och kompetent arbetskraft.

Att starta ett företag

Tusby kommun uppmuntrar företagande. Vi är en av ägarna av till regionens gemensamma utvecklingsföretag Keuke samt medlem i YES, Finlands viktigaste nätverk för företagsamhetsfostran. Dessutom har vi ett nära samarbete med lokala företagarföreningar och läroanstalter för att främja företagande.

Planerar du att starta ett företag? Har du en idé eller kanske en affärsplan redan? Kommunens utvecklingsbolag Keuke erbjuder kostnadsfri och sakkunnig rådgivning till personer som överväger att starta eget - även om det bara är en tanke eller början på en idé ännu.

Boka tid för rådgivning på Keuke på 050 341 3210 (mån–fre 9–15).

Läs mer på adressen: https://www.keuke.fi/foretagsradgivning/starta-ett-nytt-foretag/

Om du behöver övrig rådgivning, hjälp med nätverksbildning eller kanske lokaler för ditt nya företag kan kommunens näringslivsservice hjälpa dig på många olika sätt.

Kontakta kommunens företagsombudsman Toni Popovic, fornamn.efternamn@tuusula.fi.

Tillväxt, utveckling och finansiering

Kommunen erbjuder hjälp på många olika sätt för tillväxten och utvecklingen av företagen samt för anskaffning av offentlig finansiering. Företagen betjänas bland annat av det kommunalt ägda utvecklingsbolaget Keuke och Tillväxtteamet vars tjänster omfattar företagstjänster, planläggning, markanvändning, kommunalteknik och sysselsättningstjänster.

Hur ser framtiden ut för ditt företag? Borde man utöka eller effektivisera verksamheten - har du en klar bild av din affärsstrategi? Eller borde du fundera en stund på hur du marknadsför och säljer dina tjänster och var du hittar dina kunder? Hur övervakar du ditt företags ekonomi och lönsamhet? Vad grundar du din prissättning på? Vem kan du nätverka med och bli partner med? Är marknadsföring, produktifiering och finansieringen av investeringarna store frågetecken i ditt huvud? 

Kommunens utvecklingsbolag Keuke hjälper dig med dessa frågor. Boka en tid för ett möte online eller per telefon på: https://www.keuke.fi/kontakt/  

Kommunens tillväxtteam hjälper dig om du vill utforska dina möjligheter att utöka eller börja din affärsverksamhet i Tusby. Tillväxtgruppen består av markanvändning, planläggning, sysselsättningstjänster och tekniska sektorn. Tillväxtgruppen söker aktivt efter lösningar för att göra det möjligt för företag att växa. Regelbundna besök hos lokala företag är också en väsentlig del av teamets arbete för att utveckla Tusby som en företagarvänlig kommun. 

I frågor som gäller företagets tillväxt kan du kontakta kommunens företagsombudsman Toni Popovic eller livskraftsdirektör Kristiina Salo, fornamn.efternamn@tuusula.fi. 

Stöd till digital förnyelse av företag 

Tusby kommun deltar i finansieringen av ett digitalt förnyelseprojekt för små och medelstora företag, WIMMA  (1.9.2019–31.3.2022). Projektet erbjuder företag information, utvecklingsfinansiering och utmärkta webbinarier om bland annat digital förnyelse av marknadsföring och tjänster. Projektet genomförs av Teknologiakeskus TechVilla Oy. 

Bekanta dig med de möjligheter som projektet erbjuder på adressen www.tudi.fi (på finska). 

Tillståndsärenden

Miljötillstånd

Mellersta Nylands miljöcentral ansvarar för miljötillsynen i Tusby kommun. Miljötillstånd söks i huvudsak via tjänsten Lupapiste.fi. Tjänsten är svenskspråkig men ansökan om miljötillstånd ska alltid upprättas på finska till dess centrala delar för att säkerställa att de berörda parterna kan ta del av texten. För detta ska sökanden vid behov förvärva översättningstjänster. På miljöcentralen kan man få hjälp med användningen av Lupapiste av miljöinspektör Kaisa Autio-Nousiainen.

Privata social- och hälsovårdstjänster

Privata social- och hälsovårdstjänster kompletterar och erbjuder alternativ till de kommunala tjänsterna. Privata tjänsteleverantörer, främst företag, organisationer och stiftelser, kan sälja sina tjänster antingen till kommuner, samkommuner eller direkt till kunderna.

De vanligaste privata social- och hälsovårdstjänsterna är:

  • institutions- och familjevård för barn och ungdomar 
  • serviceboende och hemtjänster
  • dagvård för barn
  • fysioterapitjänster
  • läkares och tandläkares praktik
  • företagshälsovården.

Tillhandahållande av privata social- och hälsovårdstjänster är tillståndspliktigt. Om du tänker bedriva näringsverksamhet inom social- och hälsovården, kontakta kommunens företagsombudsman Toni Popovic, fornamn.efternamn@tuusula.fi.

 

Se också: Sysselsättningstjänster för arbetsgivare