Konsumentrådgivningen

Konsumentrådgivningen har övergått från kommunerna till en nationell service, som sköts centraliserad av http://www.konsumentradgivning.fi/. Servicen styrs av Konsumentverket och verksamhetsställen för konsumentrådgivningen finns hos magistraterna.

Konsumentrådgivarna nås på telefon 0718 731 902. Information om regler för konsumentköp, råd kring förfaringssätt, klagomålsmallar, aktuella meddelanden och närmare information om rådgivningsservicen finns på webbplatsen på http://www.konsumentradgivning.fi/.

Konsumentrådgivning tel 0718 731 902