Neuvolapsykologit

Neuvolassa toimivat psykologit tekevät ennaltaehkäisevää työtä lapsiperheiden kanssa. Työn tavoitteena on lapsen terveen kehityksen ja vanhemmuuden tukeminen, ongelmien varhainen havaitseminen ja niissä auttaminen.

Neuvolassa toimivien psykologien asiakkaina ovat alle kouluikäiset lapset vanhempineen, sekä lastaan odottavat perheet. Psykologin asiakkuuden kesto on tavallisimmin 1-10 tapaamiskertaa sisältävä kokonaistilanteen arviointi-, ohjaus-, neuvonta- tai tutkimusjakso. Pienten lasten perheiden kanssa työ painottuu vanhempien kanssa työskentelyyn.

Asiakastyön menetelminä käytetään haastattelua, vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemista, lapsen havainnointia, vuorovaikutusta lapsen kanssa, kognitiivisen perustason selvityksiä, vanhemman ohjausta ja neuvontaa tai tukikäyntejä, moniammatillista asiakasneuvottelua tai yhteistyötä. Tarvittaessa psykologi ohjaa asiakkaan tai asiakasperheen muun tuen piiriin.

Neuvolassa toimivat psykologit ovat jäseninä lasten kuntoutustyöryhmissä. He osallistuvat myös perhevalmennukseen. Asiakastyön lisäksi psykologien työ sisältää suunnittelu-, konsultaatio-, koulutus- ja kehittämistyötä ryhmien ja kasvuyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Neuvolassa toimivaan psykologiin voi ottaa yhteyttä

  • kun lapsen kehitys tai käyttäytyminen huolestuttaa
  • mikäli lapsella on vaikeuksia kotona, päivähoidossa tai kavereiden kanssa,
  • kun vanhemmuus ja kasvatusasiat askarruttavat

Yhteydenotto

Neuvolassa työskenteleville psykologille ilmoittautuminen tapahtuu keskitetysti yhteydenottonumeroon. Yhteydenottaja voi olla vanhempi tai vanhempien luvalla perhepäivähoitaja, päiväkodin tai kerhon työntekijä, terveydenhoitaja, lasten kuntoutustyöryhmän jäsen tai muu lapsen asioita hoitava työntekijä. Asiakkuus alkaa vanhempien yhteydenotosta.

Yhteydenottopuhelimeen tulevat asiakasasiat käsitellään neuvolapsykologien tiimissä samoin kuin kirjallisesti tai potilaspostin kautta tulevat lähetteet / suosituksetkin. Tiimiin kuuluvat johtava psykologi ja neuvolassa työskentelevät psykologit. Tiimissä päätetään mahdollisesta asiakkuudesta ja luodaan sen ensilinjat.

 

Hyrylän alueen neuvolapsykologin puhelinaika ma klo 12 - 13, puh. 040 314 4627.   Jokelan ja Kellokosken alueen neuvolapsykologin puhelinaika ke klo 12-12.30 puh. 040-314 4674

Puhelinvastaajaan voi jättää viestin yhteystietoineen, niin soitamme takaisin. Vastaamme yhteydenottopyyntöihin mahdollisimman pian.

   

Neuvolapsykologien yhteystiedot

Palaute

Palautetta neuvolapsykologien toiminnasta voi antaa palautelomakkeella.