A

Tupakan vieroitus

Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina, vaikka se onkin usein vaikeaa. Tupakasta irrottautuminen on elintapojen pysyvään muutokseen tähtäävä prosessi ja siksi tupakoinnin lopettamisessa motivaatio on aina erittäin tärkeää.

Ensivaikutukset tuntuvat jo muutaman vuorokauden sisällä, kun haju- ja makuaistit herkistyvät entiselleen. Myös vakavien sairauksien riskit pienenevät vähitellen huomattavasti. Tehokkaimmin tupakasta pääsee eroon yksilöllisen vieroitusohjelman avulla. Tupakoinnin lopettaminen aiheuttaa valtaosalle vieroitusoireita. Moni saa apua nikotiinikorvaushoidosta ja muista lääkkeistä.

Motivaatiota ja tahdonlujuutta saa usein lisää keskustelemalla asiasta terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Ohjauksessa pohditaan tupakointiin liittyviä tapoja ja erilaisia käyttäytymismalleja. Keskustelut ammattilaisten kanssa ovat tärkeitä ja heiltä saa apua yksilöllisen vieroitusohjelman laatimiseen, sillä kaikille ei aina sovi sama tapa lopettaa tupakointi.

Tuusulan terveyskeskuksessa astmahoitaja on perehtynyt tupakanvieroitukseen. Astmahoitajalle voi varata ajan, kun haluaa tietoa, tukea tai motivointia tupakan lopettamiseen liittyvissä asioissa.