A

Paijalan hautausmaa

kansikuva_oas

 

ILMOITUS ASEMAKAAVAN VOIMAATULOSTA

 

PAIJALAN HAUTAUSMAA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Valtuusto on 11.5.2015 § 57 hyväksynyt Paijalan hautausmaan asemakaavan muutoksen. Päätös on saanut lainvoiman 16.6.2015 ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 

1.7.2015

 

Tuusulan kunnanhallitus

 

Suunnittelualue sijaitsee Hämeentien (45) -Koskenmäentien - Nahkelantien (139 ) kiertoliittymän koillispuolella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Nummenharjun asuinaluetta ympäröivään Harjupuistoon ja Nummenharjunpuistoon, idässä Paijalantiehen, etelässä kahteen pientalokortteliin ja lännessä Paijalannummentiehen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan hautausmaan laajentuminen pohjoiseen ja parannetaan hautausmaan toiminnallisuutta.

Lisätietoja antavat kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen ja kaavasuunnittelija Teija Halenberg.

Asemakaavaehdotus oli kuntakehityslautakunnassa 22.10. ja hallituksessa  27.10.2014. Hallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 6.11.-8.12.2014.

 

Asemakaavaehdotus: 

 

Kaavamuutosluonnos pidettiin MRA 30 §:n mukai­sesti nähtä­villä 31.7.-29.8.2014 vä­lisenä aikana.

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.6. - 20.6.2011. 

Kaava 3492_Nummenkankaan hautausmaa, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liite (liite 1).