Ydinkeskusta, kortteli 8021

8021 kansikuva

Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan kuntakeskuksessa, Hyrylässä. Kaava-alue koskee Tuusulanväylän ja Nuppulankadun kulmausta.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa alueen käyttötarkoituksia, tehostaa alueen käyttöä sekä sallia alueella nykyistä suurempi kerrosluku. Lähtökohtaisesti tavoitteena on osoittaa voimassaolevien asemakaavojen korttelialueet mahdollisin aluetarkistuksin asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 8.10.2012.

ILMOITUS ASEMAKAAVAN VOIMAANTULOSTA

YDINKESKUSTA, KORTTELI 8021, ASEMAKAAVAN MUUTOS Helsingin hallinto-oikeus on 4.9.2013 hylännyt valituksen, joka on tehty Tuusulan valtuuston 8.10.2012 § 96 päätöksestä hyväksyä Ydinkeskustan, kortteli 8021, asemakaavan muutoksen. Korkein hallinto-oikeus on 15.4.2014 päättänyt, ettei Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä muuteta. Asemakaavan muutos tulee tällä kuulutuksella voimaan.

 

Lisätietoja antaa kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen ja kaavasuunnittelija Teija Hallenberg.

 

Kaavamaterliaali

Kaavaselostus

Liite 1-3 kaavaotteet ja kunnallistekniikka

Liite 4a asemakaavakartta

Liite 4b määräykset

Liite 5 havainteet 120125

Liite 6 seurantalomake

Liite 7 vastineet

Liite 8 meluraportti

Liite 9 hiukkaset

Liite 10 maaperä ja pohjavesi

Liite 11 yhdyskuntarakenne ja liikenne

Liite 12 sopimukset

Liite 13 tonttijakokartta