A

Seurakuntakeskus - asemakaavanmuutos

3499 seurakuntakeskus m3 perskis

Kaavamuutosalue sijaitsee Hyrylässä ja koskee korttelia 33075 sekä tähän rajoittuvia katu- ja virkistysalueita. Alue rajautuu Tuusulanväylään, Hyryläntiehen, asuin- ja liikerakennusten kortteleihin sekä terveyskeskuksen korttelialueisiin. Tavoitteena on löytää ratkaisu uuden seurakuntakeskuksen, toimistotilojen ja asuinkerrostalon rakentamiseksi.

Asemakaavan muutos- ja tonttijakoehdotus olivat maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti nähtävillä 10.1. - 11.2.2013 välisenä aikana.

Asemakaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa § 71/13.5.2013. Hyväksymispäätöksestä valitettiin.


KUULUTUS


ILMOITUS ASEMAKAAVAN VOIMAANTULOSTA

 

SEURAKUNTAKESKUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS

Helsingin hallinto-oikeus on 15.4.2014 hylännyt valituksen, joka on tehty Tuusulan kunnanvaltuuston 13.5.2013 § 71 päätöksestä hyväksyä Seurakuntakeskuksen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 


 

Lisätietoja antavat kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen ja kaavasuunnittelija Teija Hallenberg.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (29.5.2012)

Kaavamateriaali:

Asemakaavakartta

Kaavamääräykset

Kaavaselostus