A

Yksityisten sosiaalipalvelujen luvat ja ilmoitukset

Ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut

Yksityisen palvelutuottajan täytyy saada lupa aluehallintovirastolta, jos se antaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja. Tämä koskee esimerkiksi yksityisiä hoivakoteja.  

Muut sosiaalipalvelut

Jos toiminta ei ole ympärivuorokautista, yksityinen palveluntuottaja tekee ilmoituksen sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Tämä koskee esimerkiksi yksityisiä päiväkoteja, kotipalveluyrityksiä ja yksityisiä perhepäivähoitajia. Palveluntuottaja tekee ilmoituksen toiminnasta osoitteeseen:

Tuusulan kunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kehittämis- ja hallintopalvelut
PL 60
04301 Tuusula
Kunta tekee arvion siitä, täyttääkö toiminta laissa säädetyt edellytykset (laki yksityisen sosiaalipalvelujen valvonnasta).

Lisätietoja:

Marja-Liisa Palosaari; Sosiaalipalvelujen päällikkö, sosiaali- ja terveystoimi
Sari Juhila; vammaispalvelujen päällikkö, sosiaali- ja terveystoimi
Marjo Liimatainen; vanhuspalvelupäällikkö, sosiaali- ja terveystoimi
Jari Wäre; kehittämis- ja hallintopäällikkö,kasvatus- ja sivistystoimi

Lupahakemus- ja ilmoituslomakkeet löytyvät aluehallintoviraston internet-sivuilta kohdasta "Lomakkeet" ja internet palvelusta www.suomi.fi.

Lue lisää Etelä-Suomen Aluehallintoviraston internet-sivuilta.