A

Terveydenhuollon asiakasmaksut 2017

Lääkärin vastaanottokäynti, käyntimaksu 20,90 euroa
- peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuodessa

Käyntimaksusta on vapautettu alle 18-vuotiaat, alle 25-vuotiaat keski- ja korkea-asteen opiskelijat ja rintamatunnuksen omaavat.

Sairaanhoitajan vastaanottokäynti, käyntimaksu 11,50 euroa
- peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuodessa

Sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä peritään maksu, jos kyseessä on sairauden edellyttämä hoidontarpeen arviointi, oireenmukainen hoito tai seurantaan liittyvä käynti. Mikäli potilas käy saman käyntikerran aikana sekä lääkärin että sairaanhoitajan vastaanotolla, peritään vain lääkärin vastaanoton käyntimaksu.

Erikoislääkärin vastaanotto, käyntimaksu 41,70 euroa 
Maksu peritään iästä riippumatta kaikilta.

Rokottaminen (ei rokotusohjelmaan kuuluva), 18v. tai yli, 25,60 euroa

Yksilökohtainen fysioterapiakäynti 11,50 euroa

Kuntoutushoidon maksu 17,10 euroa

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 euroa
Henkilön ollessa hoidossa vain päivällä tai yöllä

Peruuttamaton aika 51,40 euroa
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä maksu 15 vuotta täyttäneeltä.

Laskutustiedustelut

Arkisin klo 9-11, p. 040 314 3614