Terveydenhuollon asiakasmaksut 2018

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakasmaksut 2019 (Kuntayhtymän yhtymähallitus 27.11.2018 § 145)

Pääsääntöisesti käyntimaksua ei peritä alle 18-vuotiailta, alle 25-vuotiailta lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta ja rintamatunnuksen omaavilta.

AVOVASTAANOTTOPALVELUT

Yleislääkärin vastaanottokäynti, käyntimaksu 20,60 euroa
- peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta kalenterivuodessa

Erikoislääkärin vastaanotto, käyntimaksu 41,20 euroa 
- peritään iästä riippumatta kaikilta käynneiltä

Fysiatrin vastaanotto (fysiatri + yleislääkäri ja/tai fysioterapeutti), käyntimaksu 41,20 euroa

Sairaanhoitajan vastaanotto, käyntimaksu 11,40 euroa
- ei peritä ennaltaehkäisevään työhön kuuluvista käynneistä

Rokottaminen (ei rokotusohjelmaan kuuluva), 18v. tai yli, 25,50 euroa (yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat maksuttomia)

KUNTOUTUSPALVELUT

Yksilöfysioterapia, avo- ja kotikäyntinä 11,40 euroa/käynti

Ryhmäfysioterapia ja apuvälinearviokäynti ovat maksuttomia.

Apuvälineen lainaus on ilmaista sopimusjakson ajan. Sopimusjaksoon saa pyydettäessä jatkoaikaa. Palauttamattomasta apuvälineestä peritään sopimuksen ylittävältä laina-ajalta päivävuokraa 7 euroa/vrk. Päivävuokraa peritään uuden vastaavan välineen hankintahintaan asti, kuitenkin enintään 14 vrk (98 euroa). Tämän jälkeen henkilön tulee lunastaa apuväline itselleen välineen hankintahinnalla, josta vähennetään vuokrasumma.

Kiljavan laitoskuntoutus 16,00 euroa (Kiljavan sairaala perii asiakasmaksun suoraan asiakkaalta)

SAIRAALAPALVELUT

Akuuttiosasto hoitovuorokausimaksu 48,90 euroa

Akuuttiosaston päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 euroa
- Peritään henkilön ollessa hoidossa vain päivällä tai yöllä (max. 12 h)

Kotisairaalan käyntimaksu, lääkäri 18,90 euroa ja muu henkilö 12,00 euroa
- Peritään enintään 3 käynniltä vuorokaudessa

PERUMATON AIKA

Perumaton aika 50,80 euroa
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta voidaan periä maksu 15 vuotta täyttäneeltä.

Laskutustiedustelut

Arkisin klo 9-11, p. 040 314 3614