Todistusten maksut 2018

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakasmaksut 2019 (Kuntayhtymän yhtymähallitus 27.11.2018 § 145)

Lausuntomaksun lisäksi peritään terveyskeskuskäyntimaksu, jos 3x vuoden aikana laskutettavia terveyskeskuskäyntimaksuja ei ole peritty.

Ajokorttitodistus 61,00 euroa

B-lausunto (selvitys sairaudesta, toiminta- ja työkyvystä sekä kuntoutustarpeesta, kirjoitetaan myös erityiskorvattavaa Kela-lääkekorvaushakemusta varten sekä ravintovalmisteen korvausten hakemiseksi) 50,80 euroa

Maksuttomia B-lausuntoja ovat kuntoutus-tai sopeutumisvalmennsukurssille hakeminen, lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakeminen, Kelan pyytämä täydennyslausunto, kun alkuperäinen on lausuttu Tuusulan terveyskeskuksessa sekä kliinisen ravintovalmisteen korvauksen hakeminen.

Muita maksuttomia todistuksia ovat todistus veteraanikuntoutukseen, tuberkuloositodistus ja laboratoriotodistus.

C-lausunto (selvitys sairauden vaikutuksesta pitkäaikaiseen toimintakykyyn) 50,80 euroa

E-lausunto (selvitys vakuutuyhtiölle tapaturmasta tai ammattisairaudesta) 50,80 euroa

T-todistus (todistus terveydentilasta ja soveltuvuudesta) 50,80 euroa

Muut lääkärinlausunnot 22,40 - 50,80 euroa
Esimerkkeinä elintarvikealan todistus, todistus ilmailulupaa varten, oikeudenkäyntiä varten, työkyvyttömyyseläkettä varten,verottajaa varten, kihlakuntaan osoitettavat, kansanvälinen rokotustodistus, terveysmatkaa varten, yksityisen asian ajamista varten, vaihto-oppilastodistus jne.