A

Todistusten maksut 2017

Terveyskeskuskäyntimaksu peritään lausuntomaksun lisäksi, ellei potilas ole maksanut kolmea (3) terveyskeskuskäyntimaksua kalenterivuonna.

Ajokorttitodistus 61,80 euroa
T-todistus 51,40 euroa
B-lausunto, perus 51,40 euroa

Seuraavista B-lausunnoista ei peritä lausuntomaksua:

  • B-lausunto, kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille hakeminen
  • B-lausunto, lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakeminen
  • B-lausunto, Kelan pyytämä täydennyslausunto, kun alkuperäinen on lausuttu Tuusulan terveyskeskuksessa
  • B-lausunto, kliinisen ravintovalmisteen korvauksen hakeminen
  • B-lausunto, työterveyshuollon lausunto työssä jaksamisen mahdollisuuksista

E-lausunto 51,40 euroa
Todistus oikeudenkäyntiä varten 51,40 euroa
Todistus työkyvyttömyyseläkettä varten 51,40 euroa
Todistus terveystarkastuksesta 51,40 euroa
Kansainvälinen rokotustodistus 51,40 euroa
Todistus verottajaa varten 51,40 euroa
Todistus terveysmatkaa varten 51,40 euroa
Todistukset yksityisen asian ajamista varten, esim. vaihto-oppilas 51,40 euroa
Todistus koulukypsyydestä 51,40 euroa
Muut hoitoon liittyvät aikaa vievät todistukset 51,40 euroa
C-todistus 51,40 euroa
Todistus veteraanikuntoutukseen 0,00 euroa
Elintarviketodistus 16,55 euroa
Tuberkuloositodistus 0,00 euroa
Laboratoriotodistus 0,00 euroa
"Turvavyö"todistus 51,40 euroa
Muut lyhyet todistukset 22,40 euroa
CD-tuloste 33,35 euroa

Kihlakuntaan menevät lausunnot riippuen lausunnosta 22,40 - 58,40 euroa

Maksu lääkärintodistuksesta mukaan lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen maksu. Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus).