Ateriamaksut 2018

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakasmaksut 2019 (Kuntayhtymän yhtymähallitus 27.11.2018 § 145)

Kunnan asumispalvelut (Riihikoto)
Ateriamaksu 15,99 euroa/vrk
Vuorokaudessa tarjotaan aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Asukkaan siirtyessä toiseen yksikköön lähtöpäivältä ei laskuteta ateriahintaa.

Säännöllisen palvelun keskeytyessä ateriamaksun periminen katkeaa heti ensimmäiseltä poissaolopäivältä.

Muiden palveluntuottajien yksiköissä
Ateriahinta on ko. toimintayksikön vahvistamien hintojen mukainen. Mikäli toimintayksikkö (asumispalvelu tms.) ei ole hoivamaksussa eritellyt ateriamaksuja, noudatetaan kunnallisen yksikön (Riihikoto) ateriamaksuja.

Toimintakeskus Kettunen
Ateria (lounas+välipala) 5,00 euroa/päivä

Muissa erityishuollon yksiköissä
Ateriamaksu ja muun ylläpidon maksu on ko. toimintayksikön vahvistamien hintojen mukainen. Mikäli toimintayksikkö ei ole vahvistanut maksuja noudatetaan seuraavia Etevan taksojen mukaisia ateriamaksuja:

Työ- ja päivätoiminnan ateria (lounas + välipala) 6,10 euroa/päivä
Asumispalveluissa ateriat, koko päivä 9,50 euroa/päivä
Asumispalveluissa ateriat, osapäivä 4,50 euroa/päivä