A

Kotiin annettavien palvelujen asiakasmaksut 2017

Kotona annettavasta jatkuvasta ja säännöllisestä palvelusta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Maksu saa olla enintään jäljempänä olevan maksuprosentin mukainen euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloista (bruttotulot). Säännölliseksi kotihoito katsotaan, kun palvelusuhde jatkuu yli kolmen kuukauden yhtäjaksoisesti.

Kotiin annettavat palvelut, asiakasmaksu 2016

Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan enimmäismäärä voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Ylärajana käytetään 53,17 euroa tuntihintaa. Jos tulojen mukaan määräytyvä kuukausimaksu on tuntia kohden suurempi, maksuna peritään 53,17 euroa/tunti kerrottuna palveluja hoitosuunnitelmassa määritellyllä tuntimäärällä. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen tuntimäärä pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin ja kerrotaan tuntihinnalla.

Tilapäinen (alle 1 kk) kotiin annettava palvelu
Alle 1 tunti 12,10 euroa
1-3 tuntia 22,20 euroa 
Yli 3 tuntia 40,75 euroa

Kotisairaanhoidon tilapäinen käynti
lääkärin käynti 19,10 euroa/käynti
hoitajan käynti 12,10 euroa/käynti

Saunotusmaksu 9,60 euroa/käynti
Tarkoitettu henkilöille, joilla on puutteelliset peseytymistilat ja tarvitsevat apua peseytymisessä, eivätkä ole säännöllisen kotihoidon piirissä.

Saunotuksen kuljetusmaksu, yhdensuuntainen kuljetus 6,00 euroa

Saatto- ja asiointipalvelu (kotihoito)
Alle 2 tuntia 10,40 euroa
2-4 tuntia 20,80 euroa
yli 4 tuntia 31,20 euroa

Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy asioinneistaan itsenäisesti tai tarvitsevat saattajan. Ensisijaisesti omaiset hoitavat asiointiavun. Pankkiasioista vastaa valtakirjalla omainen tai edunvalvoja.

Pyykkipalvelu maksuton
Pikkupyykinpesu asiakkaan/taloyhtiön pesukoneella kuuluu kotihoidon käyntiin, jolloin pyykinpesusta ei peritä erillistä maksua. Mattoja ei pestä.

Siivouspalvelu 12,50 euroa/h
Siivousta voi saada henkilö, jolla toimintakyky on alentunut eikä itse kykene siivoamaan ja jonka bruttotulot jäävät alle 1 200 euroa/kk yhden hengen taloudessa ja kahden hengen taloudessa 2 250 euroa/kk. Siivousta voi saada 2 tuntia/kk. Siivous tapahtuu asiakkaan omilla välineillä ja aineilla.

Ikäihmisten päivätoiminta 22,80 euroa/päivä
Palvelu myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut ja hän tarvitsee tukea kotona asumisen tukemiseksi, sosiaalisen kanssakäymisen ja virikkeellisyyden ylläpitämiseksi tai tukee omaishoitajan jaksamista ja mahdollistaa mm. omaishoitajan vapaa hoitotyöstä.

Ikäihmisten päivätoiminnan kuljetusmaksu, yhdensuuntainen kuljetus 3,80 euroa

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut 11,50 euroa/vrk
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoidettavalle järjestetyistä palveluista siltä osin kuin ne korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa voidaan periä tuloista riippumaton maksu, joka on enintään 11,50 euroa/vuorokausi ja alle 16-vuotiaille maksuton.

Turvapuhelinpalvelu palveluntuottajan hintojen mukaan