Kotiin annettavien palvelujen maksut 2018

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakasmaksut 2019 (Kuntayhtymän yhtymähallitus 27.11.2018 § 145)

Kotona annettavasta jatkuvasta ja säännöllisestä palvelusta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Maksu saa olla enintään jäljempänä olevan maksuprosentin mukainen euromäärä tulorajan ylittävistä kuukausituloista (bruttotulot). Säännölliseksi kotihoito katsotaan, kun palvelusuhde jatkuu yli kolmen kuukauden yhtäjaksoisesti.

Kotiin annettavat palvelut

Asiakasmaksulain 2 §:n mukaan enimmäismäärä voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Ylärajana käytetään 53,17 euron tuntihintaa. Jos tulojen mukaan määräytyvä kuukausimaksu on tuntia kohden suurempi, maksuna peritään 53,17 euroa/tunti kerrottuna palveluja hoitosuunnitelmassa määritellyllä tuntimäärällä. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen tuntimäärä pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin ja kerrotaan tuntihinnalla.

Tilapäinen (alle 1 kk) kotiin annettava palvelu
Alle 1 tunti 12,00 euroa
1-3 tuntia 22,00 euroa 
Yli 3 tuntia 40,40 euroa

Kotisairaanhoidon tilapäinen käynti
Lääkärin käynti 18,90 euroa/käynti
Hoitajan käynti 12,00 euroa/käynti

Saatto- ja asiointipalvelu (kotihoito)
Alle 2 tuntia 10,40 euroa
2-4 tuntia 20,80 euroa
yli 4 tuntia 31,20 euroa

Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy asioinneistaan itsenäisesti tai tarvitsevat saattajan. Ensisijaisesti omaiset hoitavat asiointiavun. Pankkiasioista vastaa valtakirjalla omainen tai edunvalvoja.

Kauppakassipalvelu
Palveluntuottajan hintojen mukaan. Tarkoitettu henkilöille, jotka toimintakykynsä vuoksi eivät selviydy ruokakauppakäynneistä itsenäisesti.

Kotiin kuljetettu ateria
Palveluntuottajan hintojen mukaan. Tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt, eikä mm. aterian valmistaminen enää onnistu.

Pyykkipalvelu maksuton
Pikkupyykinpesu asiakkaan/taloyhtiön pesukoneella kuuluu kotihoidon käyntiin, jolloin pyykinpesusta ei peritä erillistä maksua. Mattoja ei pestä.

Siivouspalvelu 12,50 euroa/h
Siivousta voi saada henkilö, jolla toimintakyky on alentunut, eikä itse kykene siivoamaan ja jonka bruttotulot jäävät alle 1 200 euroa/kk yhden hengen taloudessa ja kahden hengen taloudessa 2 250 euroa/kk. Siivousta voi saada 2 tuntia/kk. Siivous tapahtuu asiakkaan omilla välineillä ja aineilla.

Turvapuhelinpalvelu palveluntuottajan hintojen mukaan

Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut

  • Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi hoidettavalle järjestetyistä palveluista siltä osin kuin ne korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa voidaan periä tuloista riippumaton maksu, joka on enintään 11,40 euroa/vuorokausi.
  • Tuntihoitona käytetty omaishoitajan vapaa kodin ulkopuolella, alle 12 tuntia, 7,00 euroa/kerta.
  • Omaishoidon sijaisapupalvelu 5,00 euroa/tunti.