Reseptien uusiminen

Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen. Potilas voi mennä hakemaan lääkkeet mistä tahansa apteekista (apteekkihaku).

Paperisen reseptin sijasta lääkäri antaa asiakkaalle potilasohjeen paperilla. Siinä kerrotaan määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Potilasohje kannattaa ottaa Kela-kortin lisäksi mukaan apteekkiin. Se nopeuttaa asiointia, mutta lääkkeen saa myös näyttämällä Kela-kortin. Sairausvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää Kela-kortin esittämistä.

Apteekista lääkkeen voi tarvittaessa noutaa joku muu henkilö potilaan puolesta. Puolesta-asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen hankkimiseen.

Reseptien uusinta

Reseptin uusimista voi pyytää joko terveydenhuollon toimipisteessä (esim. terveyskeskuksessa), apteekissa tai sähköisesti Omakanta-palvelun kautta. Apteekissa ja Omakanta-palvelun kautta hoidettu reseptin uusimispyyntö välitetään terveydenhuoltoon.

Asiakas saa tiedon uusitusta eReseptistä matkapuhelimeensa tekstiviestinä, jos hän on antanut matkapuhelinnumeronsa terveydenhuollon käyttöön ja suostumuksen tekstiviestin lähettämiseen. Suostumus kysytään erikseen jokaisella eReseptin uusimiskerralla.

Uusittu eResepti on nähtävissä myös KanTa-sivuilla Omien tietojen katselussa. Asiakkaalle ilmoitetaan, jos eReseptiä ei uusita.