Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen asiakasmaksut 2018

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asiakasmaksut 2019 (Kuntayhtymän yhtymähallitus 27.11.2018 § 145)

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

  • Vapaa-ajan, asiointi- ym. matkat Tuusula ja lähikunnat 3,80 euroa
  • Vapaa-ajan, asiointi- ym. matkat Helsinki, Espoo 6,50 euroa
  • Opiskelumatkat (Kelan koulumatkatuen omavastuuosa) 43,00 euroa/kk

Työmatkat ja poikkeavat liikennöintialueet noudattavat julkisen joukkoliikenteen taksoitusta.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

  • Opiskelumatkat (Kelan koulumatkatuen omavastuuosa) 43,00 euroa/kk
  • Vapaa-ajan matkat, taksi (tulosidonnainen*) 3,80 euroa

*Tulosidonnaisuus: Sosiaalihuoltolain mukaista kuljeuspalvelua voi saada henkilö, jonka bruttotulot jäävät yhden hengen taloudessa alle 1 300 euroa/kk ja kahden hengen taloudessa 2 400 euroa/kk.

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) maksuttomia ovat päivätoimintakuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla.

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.