Linjapuisto II

Linjap 

Suunnittelualue sijaitsee Kellokoskella, n. 1 km Kellokosken keskustasta pohjoiseen rajoittuen idästä Linjatiehen ja etelästä Mäntyrinteentiehen. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa viihtyisää ja monipuolista asuinympäristöä mahdollistamalla erillispientalojen, kytkettyjen pientalojen, paritalojen, rivitalojen sekä pienkerrostalojen rakentaminen Linjapuiston alueelle. Lisäksi tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa taajamarakennetta sekä selkiyttää liikennejärjestelyjä ja kehittää virkistysaluetta lainvoimaisen osayleiskaavan mukaisesti.

Kuntakehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavanmuutosluonnoksen 6.2.2013   

Asemakaavan muutosluonnos oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukai­sesti nähtä­villä 21.2. - 25.3.2013.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Asko Honkanen 

 

Asemakaavan muutosluonnos

Selostus/KKL 6.2.2013

Liite1 Ajantas-asemakaava/KKL 6.2.2013 

Liite2 Vesihuolto /KKL 6.2.2013

Liite3 Maanomistus/KKL 6.2.2013

Liite4a kaavakartta/KKL 6.2.2013

Liite4b merkinnat/KKL 6.2.2013

Liite5 Havainnekuva/KKL 6.2.2013

Liite6 OAS-Linjapuisto II/Korjattu 7.2.2013

Liite7 Asemakaavan seurantalomake/KKL 6.2.2013