Työnantajan ja yrittäjän työterveyshuolto

Tuusulan kunnan ja Nurmijärven omistama Uudenmaan Työterveyshuolto Oy tarjoaa yrityksille ja yrittäjille hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti lakisääteisiä työterveyshuollon palveluita (KELA LK I) sekä sairaanhoitoa (KELA LK II) ja muuta terveydenhuoltoa erillisen sopimuksen mukaan. 

Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan työnantajan on tehtävä työterveyshuoltopalvelujen tuottajan kanssa työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus.

Kun sopimus ja toimintasuunnitelma ovat kunnossa, työnantaja voi hakea Kelasta korvausta työterveyshuollon kustannuksista.

Lisätietoja ja yhteystiedot osoitteesta http://www.uudenmaantyoterveys.fi/.