Häriskivi - asemakaava ja asemakaavan muutos

 häriskivi_sijainti

Häriskiven alue sijoittuu Hyrylän keskuksen luoteispuolelle Hämeentien varteen. Etäisyys Hyrylän keskukseen on alle kaksi kilometriä.

Asemakaavoituksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia kehittää aluetta laadukkaan asumisen alueena samalla eheyttäen ja täydentäen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Tavoitteena on säilyttää alueen historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Suunnittelun edetessä selvitetään mahdollisuudet kehittää liiketoimintaa Hämeentien varressa sekä toimivat liikennejärjestelyt ja meluntorjunta.

Suunnittelun tilanne

Kuntakehityslautakunta käsitteli asemakaavaehdotusta 17.8.2016. Kuntakehityslautakunta päätti osaltaan hyväksyä valmistellun asemakaavaehdotuksen. Lautakuntakäsittelyn jälkeen pyritään solmimaan maankäyttösopimukset yksityisten maanomistajien kanssa, jonka jälkeen asemakaavaehdotus etenee kunnanhallitukseen käsiteltäväksi. Tämän jälkeen ehdotus tulee julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk ajaksi lausuntojen ja muistutusten jättämistä varten. Palautteen keräämisen jälkeen asemakaava viimeistellään hyväksymiskäsittelyjä varten.

Asemakaavaehdotuksen materiaali

SELOSTUS_HÄRISKIVI_ehdotusvaihe
häriskivi kaavakartta ja määräykset
häriskivi_havainnekuva
rakennustapaohjeet_häriskivi
häriskivi selosrtuksen liitteet

Yhteystiedot

Kaavaan liittyen lisätietoja saa kaavoituspäällikkö Asko Honkaselta (p. 040 314 2012) ja maankäyttösopimuksiin liittyen maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläilseltä (p. 040 314 455)7. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Selvityksiä

Häriskiven suunnittelutyöpaja pidettiin 13.12.2012

Paikalla oli yhteensä 15 alueen asukasta ja maanomistajaa, jotka ryhmissä suunnittelivat aluetta. Lopputuloksena syntyi neljä sisällöltään samansuuntaista suunnitelmaa, jossa vanhan vesitornin alueelle sijoitettiin lähipalveluita, luonnontilaista virkistysaluetta sekä rivi- ja omakotiasutusta.

Tutustu työpajassa laadittuihin suunnitelmiin täällä! (pdf-tiedosto)

 

hariskivityopaja