Työterveyshuollon asiakasmaksut 2016

LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO KL I

Työterveyshoitaja
Työhöntulo- ja alkutarkastus 69,30 euroa/tunti
Määräaikais- ja seurantatarkastus 69,30 euroa/tunti
Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi 69,30 euroa/tunti
Työpaikkakäynti ja raportointi 69,30 euroa/tunti
Työterveysneuvottelu 69,30 euroa/tunti
Aikaveloituksella tehtävä 69,30 euroa/tunti
Puhelu/sähköposti/kirje 23,60 euroa

Työfysioterapeutti
Terveystarkastus 80,30 euroa/tunti
Yksilön tietojen anto ja ohjaus 80,30 euroa/tunti
Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi 80,30 euroa/tunti
Työpaikkakäynti ja raportointi 80,30 euroa/tunti
Työterveysneuvottelut 80,30 euroa/tunti
Aikaveloituksella tehtävä muu työ 80,30 euroa/tunti
Puhelu/sähköposti/kirje 23,60 euroa

Työterveyspsykologi
Terveystarkastus 112,90 euroa/tunti
Yksilön tietojen anto ja ohjaus 112,90 euroa/tunti  
Työpaikkakäynti ja raportointi 112,90 euroa/tunti
Työterveysneuvottelut 112,90 euroa/tunti
Aikaveloituksella tehtävä muu työ 112,90 euroa/tunti
Koulutus, ryhmäohjaus tai luento 267,80 euroa/tunti
Puhelu/sähköposti/kirje 25,20 euroa

Työterveyslääkäri
Työhöntulo- ja alkutarkastus 122,40 euroa/tunti
Määräaikais- ja seurantatarkastus 122,40 euroa/tunti
Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointi 122,40 euroa/tunti
Työpaikkakäynti ja raportointi 122,40 euroa/tunti
Työterveysneuvottelu 122,40 euroa/tunti
Aikaveloituksella tehtävä muu työ 122,40 euroa/tunti
Puhelu/sähköposti/kirje 25,20 euroa

KOKONAISVALTAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO KL II

Työterveyshoitaja
Käynti 20 min 30,50 euroa
Käynti 30 min 34,70 euroa
Käynti 60 min 69,30 euroa

Työterveyslääkäri
Käynti 20 min 47,30 euroa
Käynti 30 min 63,00 euroa
Käynti 45 min 90,50 euroa
Käynti 60 min 126,00 euroa
Reseptin uusinta 13,10 euroa 
Puhelu/sähköposti/kirje 25,20 euroa
B-lausunto, peruslausunto 74,60 euroa
B-lausunto, asiakas maksaa 51,40 euroa
B-lausunto, laaja 139,80 euroa

Lääkehoidot
B-hepatiittirokotus 23,10 euroa
Nivelrikon injektiohoito 13,10 euroa
Vaativa nivelpisto 136,50 euroa

Lähetteet ja mittaukset
Laboratorion näytteenottomaksu/lähete 8,90 euroa
Röntgenin kuvausmaksu/lähete 10,50 euroa
Verensokerimittaus työterveyshuollossa 5,80 euroa
Pika-CRP mittaus työterveyshuollossa 15,80 euroa

Erityistutkimukset
Audiogrammi 30,50 euroa
Näköseula 30,50 euroa
Spirometria 30,50 euroa
Työkykyindeksikysely 17,30 euroa

Todistukset
Muu todistus 13,10 euroa
Muut aikaa vievät todistukset 51,40 euroa

Peruuttamaton poisjäänti 57,80 euroa
Peruutus on tehtävä viimeistään edellisenä työpäivänä

Työterveyshuollon yleismaksut 
Lakisääteinen työterveyshuolto 31,50 euroa työntekijä/vuosi
Kokonaisvaltainen työterveyshuolto 36,80 euroa työntekijä/vuosi

Yleismaksun perusteet: Työterveyshuollon toiminnanohjausjärjestelmien ylläpitäminen, terveystarkastuskutsujen koordinointi, Kelan korvaustietojen toimittaminen, toimistotyö, yritysten laskuttamaton puhelinneuvonta

Matkakustannusten korvaukset
Veloitetaan voimassa olevan KVTES:n mukaan.

Työnantaja saa Kelasta korvausta tarpellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Toiminnan on tällöin täytettävä hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet. Työnantajan on haettava Kelasta korvausta kuukauden kuluessa yrityksen tilikauden päättymisestä.