Laajojen terveystarkastusten lomakkeet

Toteutamme osan äitiys- ja lastenneuvolan määräaikaisista tarkastuksista valtioneuvoston asetuksen 338/2011 mukaisina laajoina terveystarkastuksina. Laajoissa terveystarkastuksissa huomioidaan koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Erityisesti näille neuvolakäynneille kutsumme molemmat vanhemmat mukaan. Kutsu laajaan terveystarkastukseen lasta odottaville perheille ja neuvolaikäisten lasten vanhemmille.

Toivomme teidän valmistautuvan laajoihin terveystarkastuksiin tulostamalla ja täyttämällä tarkastukseen kuuluvat lomakkeet ja pohtimalla niiden sisältöä.

Äitiysneuvolassa raskausviikolla 13 - 18:

Voimavaramittari lasta odottaville vanhemmille
Mielialakysely (EPDS)

Lapsen ollessa 4 kuukauden ikäinen:

Vauvaperheen arjen voimavaralomake

Lapsen ollessa 1œ-vuotias:

Voimavaramittari pikkulapsiperheelle
Päihdekysely

Lapsen ollessa 4-vuotias:

Terveyskysely 4-vuotiaan lapsen vanhemmille
Päihdekysely