Kellokosken keskusta

 3448E_Kellokoski_Scene2_res_6000x3134

Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Tuusulassa, Kellokosken kylän keskustassa Vanhan valtatien varrella ja osa asemakaava-alueesta on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Mariaeforsin ruukki ja Kellokosken sairaalan RKY aluetta Vanhan valtatien länsipuolella.

Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena oli mahdollistaa ympäröivään taajamarakenteeseen sopiva ja keskustaa kehittävä täydennysrakentaminen. Vanhan Valtatien itäpuolella olevat, keskeiset korttelialueet on tarkoitus osoittaa pääosin asunto- ja palvelurakentamiseen.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Vilma Karjalainen.

 

Kaavamateriaali

Tuusulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2017 Kellokosken keskustan asemakaavan muutoksen. 

Linkissä valtuuston kokouksessa hyväksytty kaavaselostus liitteineen:

http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_13112017/Kellokosken_keskusta_asemakaavan_muutose(996)

Teknisin korjauksin muokattu kaavamateriaali:

Kaavakartta, merkinnät ja määräykset

Selostus

Liite 1

Liite 2

Liitteet 3 - 19