A

Sähköinen asiointi eTerveys

Kysy lisää

Lisätietoja eTerveydestä eterveys@tuusula.fi

Mikä on eTerveys? 

eTerveys on Tuusulan kunnan terveydenhuollon sähköisen asioinnin palvelu. Terveyspalvelut kehittää sähköisiä palveluja  tulevina vuosina, jotta kuntalaisten itsenäinen asiointi verkossa olisi mahdollista. Sähköinen asiointi otetaan käyttöön vaiheittain.

Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta. Kirjautuminen eTerveys-palveluun tapahtuu pankkien myöntämillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, verkkopankkien tarjoaman tunnistepalvelun (TUPAS) avulla. Tietosuojan takaamiseksi yhteys selaimeltasi terveyspalvelujen palvelimelle on SSL-salattu (Secure Sockets Layer). SSL-salaus estää sanomien sisällön muuttamisen ja lukemisen sanomien kulkiessa.

eTerveys-palvelun käyttö on maksutonta yksityishenkilölle, joka on oikeutettu käyttämään Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimialan palveluita.

Tästä eTerveys-palveluun:

eTerveys suun terveydenhuolto
eTerveys neuvola  
eReseptin uusiminen 
eTerveys vastaanottopalvelut (sairaanhoitajan, diabeteshoitajan ja depressiohoitajan ajanvaraus)
eTerveys Marevan® -hoidon seuranta

Puolesta asiointi

Alle 12-vuotiaan lapsen puolesta voi huoltaja asioida omilla pankkitunnuksilla. Puolesta-asiointi aktivoidaan ensimmäisen käynnin yhteydessä. 
Yli 12-vuotiaan lapsen tai toisen täysi-ikäisen henkilön puolesta asiointia varten tarvitset kirjallisen suostumuksen. Suostumus tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteessä.
Puolesta-asioinnin lomakkeen voi myös tulostaa kotona, täyttää etukäteen ja ottaa mukaan seuraavan kerran toimipisteessä asioidessaan.

 Ongelmia eTerveyden käytössä

Jos sinulla on ongelmia eTerveys-palvelun teknisessä toimivuudessa, haluat saada lisätietoja palvelusta tai antaa palautetta, lähetä postia eterveys@tuusula.fi.

Mikäli palvelun käytössä havaitaan tahallisia väärinkäytöksiä, asiakkaalta voidaan evätä sen käytön oikeudet.