Lapsiperheiden kotipalvelu

Yhteystiedot

Tiedustelut arkisin klo 8-16, puh. 040 314 2046.

HUOM! Lapsiperheiden kotipalvelun palvelukriteerit ja asiakasmaksut ovat muuttuneet 1.8.2018 alkaen.
Katso tarkemmat tiedot Keski-uudenmaan SOTE-kuntayhtymän yhtymähallituksen päätöksen (10.4.2018 §37) mukaisista Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksuista ja palvelukriteereistä

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista ennaltaehkäisevää, tilapäistä tukea lapsiperheille. Palvelulla tuetaan ja autetaan perheiden selviytymistä arjessa sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja. Tilapäisellä kotipalvelulla tarkoitetaan maksimissaan 50 tuntia vuodessa myönnettävää palvelua. Kotipalvelua voidaan myöntää joko palvelusetelinä tai kunnan järjestämänä.

Lapsiperheiden kotipalvelua tilataan soittamalla vastaavalle perhetyöntekijälle, joka arvioi perheen avun tarvetta myöntämiskriteerien perusteella. Mikäli tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu ei ole riittävää, tehdään sosiaalihuoltolain (§36) mukainen palvelutarpeen arviointi.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään seuraavin perustein:

 • raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvä erityinen palvelutarve
 • monikkoperheeseen liittyvä avun tarve
 • vanhemman tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve 
 • perheen kriisitilanne (esim. perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema, avioero)
 • vanhemman tilapäinen väsymys tai uupumus
 • muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa)

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavankaltaisissa tilanteissa:

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • siivouspalveluna

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun työntekijän työtehtäviä ovat: 

 • Lastenhoito
 • Päivittäiset kodinhoidolliset tehtävät (esimerkiksi avustaminen pyykkihuollossa, ruoanlaitossa ja siivoustehtävissä)
 • Lasten kasvatuksessa ohjaaminen ja tukeminen
 • Vanhemmuuden tukeminen, ohjaus ja neuvonta

Asiakasmaksut ja palveluseteli

Kunnan järjestämästä lapsiperheiden kotipalvelusta asiakas maksaa käynnin pituuden mukaan määräytyvän käyntimaksun. Käyntimaksusta voi hakea vapautusta alentuneen maksukyvyn takia asiakasmaksulain perusteella.
31.7.2018 saakka palvelusta peritään asiakasmaksulain ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaiset asiakasmaksut. Asiakasmaksu määrittelemiseksi tarvitaan perheen tulotiedot ks. tulostettava tuloselvityslomake.

Tuusulan kunta myöntää oman palvelutoiminnan ohella asiakkaille palveluseteleitä lapsiperheiden kotipalvelun palvelumaksuun. Yhden palvelusetelin arvo on 23 euroa/tunti. Asiakas maksaa itse palvelusetelin ja palveluntuottajan määrittelemän hinnan välisen erotuksen.

Muut lastenhoitopalvelut

Tuusulalaisilla lapsiperheillä on myös mahdollisuus tilata lastenhoitoapua MLL:n kautta. MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen. Lisätietoa lastenhoitoavusta MLL:n sivuilla https://uudenmaanpiiri.mll.fi/perheille/tilapainen-lastenhoitoapu/.

Lisäksi MLL:n Uudenmaan piiri järjestää perhekummitoimintaa tuusulalaisten lapsiperheiden tukena. MLL:n perhekummit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toimivat lapsiperheiden arjen tukena. Perhekummi kuuntelee, keskustelee ja välittää. Lisätietoja sivuilta https://uudenmaanpiiri.mll.fi/perheille/perhekummitoiminta/.