Tuusulan kunnallinen 3-6-vuotiaiden tulosidonnainen kotihoidon tuki

Kun perheesi nuorin lapsi on täyttänyt 3 vuotta ja Kelan lakisääteinen kotihoidon tuki on päättynyt, voit saada Tuusulassa kunnallista tulosidonnaista kotihoidon tukea. Lisäksi perheesi muilla alle kouluikäisillä sisarilla on oikeus saada sisarosuutta.   

  • tuen piiriin ei oteta uusia asiakkaita 31.7.2013 jälkeen
  • tuki on tulosidonnaista nuoremman lapsen osalta ja se määräytyy perheen bruttotulojen perusteella 
  • perheen alle kouluikäiset lapset eivät ole kunnan tukemassa päivähoidossa tai esiopetuksessa
  • perhe ei saa yksityisen hoidon tukea
  • perhe ei saa äitiys/vanhempainrahaa perhe ei saa työttömyysturvaa
  • tukea ei makseta neljää (4) kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti
  • Tuen määrä tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa mikäli perheen yhteenlasketut tulot muuttuvat vähintään 10%.

Tuen määrä nuoremmasta lapsesta vaihtelee 92,51- 370,02 €/kk ja sisarosuus on 92,51 €/kk. Tuki määritellään kunnanhallituksessa vahvistetun tulorajataulukon mukaisesti. Yli 3-vuotiaan kunnallisen kotihoidon tuen tulorajataulukko Hakemukseen liität todistukset perheen tuloista  sekä viimeksi vahvistetun verotustodistuksen.

3-6 -vuotiaiden kotihoidon tuen hakemus

Huom. kuntalisät ja yli 3-vuotiaan kotihoidon tuki ovat veronalaista tuloa. Ennen etuuden maksatusta sinun tulee toimittaa alkuperäinen verokortti, muuten pidätys on 60 %:n mukaan. 

Lisätietoja antaa päivähoitosihteeri Johanna Tenovaara, p. 040 314 3368. sposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi