Tuusula kuntauudistuksessa

Tälle sivulle kootaan Tuusulan näkökulmaa kuntauudistukseen, kuten uutisia, tiedotteita, esittelymateriaaleja ja linkkejä. Valtiovarainministeriön sivuilta http://www.kuntauudistus.fi löytyy kattavasti tietoa kuntauudistuksesta koko Suomen näkökulmasta.


Osallistu ja vaikuta Keski-Uudenmaan kaupungin suunnitteluun

Tiedote 7.3.2014

Kysely on päättynyt.

Metropolialueen 9 kunnan seurantaryhmä kokoontui Vantaalla 

Tiedote 3.4.2014

Metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys on käynnistynyt

Tiedote 17.2.2014

Tuusula on mukana myös metropoliselvityksessä

Valtiovarainministeriö on asettanut erityisen kuntajakoselvityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntien välillä. Selvityksessä arvioidaan edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Lisätietoja löytyy metropoliselvityksen verkkosivuilta:

http://metropoliselvitys.wordpress.com/

Seuraa livenä Keski-Uudenmaan kuntaselvityksen esittelyä kahdeksalle valtuustolle

Lue tiedote 8.1.2014

Taloudessa avaimet uuden suurkaupungin syntymiseen - väliraportti Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksestä julkaistu

Lue tiedote 20.12.2013

Tutustu väliraporttiin: Keski-Uudenmaan kuntien yhdistysmisselvitys - väliraportti (pdf)

Väliraportti löytyy myös KUUMAn verkkosivuilta www.kuuma.fi.

HT Eero Laesterä: Keski-Uudenmaan kuntien taloustilanne pian kestämätön

Lue tiedote 12.12.2013

Kuntalaiset, henkilöstö ja elinkeinoelämä mukaan luomaan Keski-Uudenmaan kaupunkia

Lue tiedote 21.11.2013

Keski-Uudenmaan kaupunki tähtää ensimmäisenä Suomessa aitoon kunnanosahallintoon

Lue tiedote 18.11.2013

Annika Kokko luotsaa Keski-Uudenmaan yhdistymisselvityksen ohjausryhmää

Lue tiedote 11.9.2013

Keski-Uudenmaan kaupunki tähtää vahvaksi vaikuttajaksi: Metropolihallinnosta halutaan pikaista tarkennusta

Lue tiedote 4.9.2013 

Keski-Uudenmaan kaupunki puhututti yrittäjiä elinkeinoseminaarissa 29.8.2013

Lue tiedote 29.8.2013

KUUMA-johtokunta esittää metropolialueelle kahdeksan ja neljän kunnan selvitysalueita

Lue tiedote 23.5.2013

Keski-Uudenmaan kuntien poliittinen johto jatkoi yhteisen lausunnon parissa

Lue tiedote 25.4.2013

Kunnanjohtajat kokoontuivat Tuusulaan keskustelemaan uudesta Keski-Uudenmaan kaupungista 11.4.2013

Keskustelun tuloksena kunnat julkaisivat yhteisen tiedotteen otsikolla:

Keski-Uudenmaan kuntien poliittinen johto suhtautuu varovaisen myönteisesti kuntajohtajien esitykseen selvitysalueen perustamisesta.

Lue tiedote

Tuusula järjesti Kuntalaisillat kuntauudistuksesta 9.-11.4.2013

Kuntauudistustoimikunta järjesti kuntalaisille avoimet keskustelutilaisuudet kuntakeskuksissa Jokelassa, Kellokoskella ja Hyrylässä. Aiheina olivat kuntauudistuksen aikataulu, kuntauudistustoimikunnan esittely, metropoliselvitys, Tuusulan uhat ja ratkaisuna ehdotettu selvitysalueen muodostaminen kahdeksan kunnan kanssa.

kuntalaisten_illat_2013_kunnanjohtajan esitys

Lue täältä Jokelan tilaisuuden keskustelumuistio

Lue täältä Kellokosken tilaisuuden muistio

Lue täältä Hyrylän tilaisuuden keskustelumuistio

Tuusula lähestyy kuntauudistusta koko Keski-Uudenmaan näkökulmasta

KUUMA-kuntien avaus: Suomen suurin kuntaselvitys käyntiin Keski-Uudellemaalle 26.03.2013.

KUUMA-kuntajohtajat esittävät tulevien neuvottelujen pohjaksi, että Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula perustavat yhteisen kuntaselvitysalueen. Selvitysalueella asuu noin 242 000 asukasta ja toteutuessaan se olisi Suomen kolmanneksi suurin kunta. Lisäksi KUUMA-kuntajohtajat esittävät yhdeksi mahdolliseksi selvitysalueeksi Kirkkonummea, Vihtiä, Kauniaista ja Espoota.

Lue koko tiedote

Tuusula perusti kuntauudistustoimikunnan

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.2.2013, että kuntauudistuksen kuntakohtaista valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa toimikunta, joka tukee kunnanhallituksen ja valtuustoryhmien kannan muodostamista kuntauudistukseen ja sosiaali- ja terveysalan uudistukseen niiden eri vaiheissa välittämällä informaatiota ja tarkastelemalla eri vaihtoehtoja Tuusulan kannalta.

Kunnanhallitus nimesi toimikunnan jäseniksi kunnanhallituksen puheenjohtajat eli Sanna Kervisen, Risto Rämön ja Päivö Kuusiston, valtuustoryhmien puheenjohtajat eli Lauri Untamon, Jussi Salosen, Arto Lindbergin, Paavo Juntusen, Kirsi Viitasen, Ilona Toivasen ja Tuula Korhosen, ja valtuuston puheenjohtajan Tuija Reinikaisen, Karita Mäensivun, Antti Seppälän, Ari Nymanin ja kunnanjohtaja Hannu Joensivun.

Kunnanhallitus nimesi kuntauudistustoimikunnan puheenjohtajaksi Sanna Kervisen, 1. varapuheenjohtajaksi Risto Rämön ja 2. varapuheenjohtajaksi Päivö Kuusiston.

Toimikunnan jäsenet on esitelty kunnan verkkosivuilla.

Kuntauudistustoimikunnan pöytäkirjoihin pääsee tutustumaan sähköisessä "kuntatoimistossa" valitsemalla toimielimeksi kuntauudistustoimikunta (KUTMK). Toimikunnan ensimmäinen kokous pidettiin 18.2.2013

Kuntauudistuksen tavoitteet

Jyrki Kataisen hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa, luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa.

Kuntauudistus on koko maan laajuinen. Uudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itse vastaamaan peruspalveluista, pois lukien vaativa erikoissairaanhoito ja vaativat sosiaalihuollon palvelut. Hallituksen kuntauudistuksella luodaan palvelurakenne, jossa valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta ovat yhdellä, riittävän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla taholla.

Uudistuksen keskeisiä elementtejä ovat

 • kuntarakennelaki, voimaantulotavoite kesällä 2013 tai myöhemmin vuonna 2013
 • kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, voimaantulotavoite 1.1.2015
 • kuntalain kokonaisuudistus, voimaantulotavoite 1.1.2015
 • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaantulotavoite 1.1.2015
 • kuntien tehtävien arviointi.

Kuntalain uudistaminen on osa kuntauudistusta

Kuntalakia valmistellaan valtiovarainministeriössä neljässä eri jaostossa. Jaostojen työtä koordinoi ja ohjaa työvaliokunta. Tavoitteena on ottaa huomioon uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä aiheutuvat muutostarpeet. Uudistuksella pyritään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta. Rakennelakiluonnos lähetettiin kuntiin lausunnolle 22.11.2012  ja lausuntoaika päättyi 7.3.2013.

Tuusulan kunnanvaltuusto antoi asiasta 4.3.2013 seuraavan lausunnon.

Metropolihallinto osana kuntauudistusta

Kuntauudistuksen tavoitteena on muodostaa vahvoja peruskuntia, jotka kykenevät myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen. Tämän lisäksi Helsingin seudulla selvitetään vaihtoehtoiset tavat järjestää metropolihallinto.

Uusimmassa 5.3.2013 ehdotuksessa, johon on vaikuttanut muun muassa kuntakuulemiskierros, esitellään kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1: Suurkunnat ja sopimusyhteistyö
Tässä vaihtoehdossa muodostettaisiin kaksi kuntajakoselvitysaluetta, pääkaupunginseudun kunta ja Keski-Uudenmaan kunta:

 • Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti
 • Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula

Osakuntaliitokset olisivat edelleen selvityksen alla.

Vaihtoehto 2: Metropolihallinto ja vahvat peruskunnat
Tässä vaihtoehdossa muodostettaisiin neljä kuntajakoselvitysaluetta:

 • Helsinki - Sipoo
 • Kerava - Tuusulan eteläosa - Vantaa
 • Espoo - Kauniainen - Kirkkonummi
 • Hyvinkää - Järvenpää - Mäntsälä - Nurmijärvi - Pornainen - Tuusulan pohjoisosa

Tuusulan kunnan osalta selvitettäisiin kunnan kuuluminen kahteen kuntajakoselvitysalueeseen. Myös osakuntaliitokset olisivat edelleen selvityksen alla. Kunnat saavat esittää lausuntonsa näistä ehdotuksista. Lausuntojen eräpäivä tullee olemaan toukokuun loppupuoli.

Lue valtiovarainministeriön tiedote 5.3.2013 Metropolialueelle suositellaan vahvoja kuntia ja metropolihallintoa (tiedote 32/2013)

Lue 5.3.2013 julkaistu esiselvitys, pdf 443 kt

Katso hallinto- ja kuntaministeri Virkkusen ja asunto- ja viestintäministeri Kiurun pitämästä tiedotustilaisuudesta 5.3.2013 tehty tallenne valtioneuvoston verkkosivuilta.

 

Edellisen esiselvityksen vaihtoehdot 11.1.2013

Valtiovarainministeriön julkaiseman esiselvityksen kuulemisraportissa esitettiin kolme erilaista kuntajakovaihtoehtoa, jotka on samalla sidottu metropolihallinnon vaihtoehtoihin. Alustavissa, 11.1.2013 julkaistuissa ehdotuksissa vaihtoehtoina esitettiin vahvaa metropolihallintoa, laajoja peruskuntia ja näiden kahden mallin välimuotoa. 

Vaihtoehto A:n kuntajako olisi vähäistä, alueella toimisi vahva metropolihallinto ja osakuntaliitoksia otettaisi harkintaan. Tuusulan osalta Haarajoki Järvenpäässä liitettäisi osakuntaliitoksena Tuusulan, Pornaisten, Mäntsälän sekä Sipoon kanssa; Ristikytö Tuusulassa osakuntaliitoksena Järvenpään ja Keravan kanssa; Lentokentän vaikutusalue osakuntaliitoksena Tuusulan ja Vantaan kanssa.

Vaihtoehto B - Merkittävät kuntarakennemuutokset ja metropolikuntayhtymä (Helsingin liitto): Helsingin liiton perusta muodostettaisiin liittämällä yhteen Uudenmaan liitto, Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymät. Osakuntaliitoksia selvitettäisiin edellisen vaihtoehdon (A) mukaisesti. Vaihtoehtoon B kuuluu lisäksi selvitysalue Kerava-Tuusula-Korso. Selvitysalue muodostaa eheän yhdyskuntarakenteellisen kokonaisuuden.

Vaihtoehto C - Suurkunnat ja metropoliseudun sopimusyhteistyö
Helsingin seudulle muodostettaisiin 13 kunnasta kaksi erittäin vahvaa kaupunkia, joilla on riittävät voimavarat edistää yksin ja yhdessä kansainvälistä kilpailukykyä, maankäyttöä sekä vaikuttaa metropolialueen erityisiin ongelmiin. Mallissa ei olisi tarvetta vahvalle metropolihallinnolle. Tuusula kuuluisi kaupunkiin, jonka muodostaisivat Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Mäntsälä ja Pornainen. 

Metropoliselvitys 11.1.2013, kokonaisuudessaan

Kaikille avointa keskustelua käydään kevään 2013 ajan valtiovarainministeriön käynnistämässä keskustelussa "Millainen kuntalaki tulevaisuuden kunnalle?" otakantaa.fi:ssä.

Valtiovarainministeriö on avannut lisäksi sivuston Kuntauudistuksesta osoitteessa www.kuntauudistus.fi.