A
  • Klaavonkallio

  • Klaavonkallio

Klaavonkallion tarjoustontit

KAIKKI KLAAVONKALLION TONTIT ON MYYTY !

Tutustu Tuusulan nykyiseen tonttitarjontaan täällä.

 

1 tontti vielä vapaana.

Alue sijaitsee Tuusulan keskustan, Hyrylän palveluiden välittömässä läheisyydessä, arvostetulla asuinalueella.

Korttelit koostuvat erillisistä puuomakotitaloista.

Tontit ovat rakennettavissa heti.  

Vapaana olevasta tontista voi edelleen jättää tarjouksia. Tarjoukset käydään läpi tarpeen mukaan ja kuntakehitysjohtaja tekee myyntipäätökset. Ennen tarjouksen jättämistä on syytä tarkistaa maankäyttö- ja karttapalvelun asiakaspalvelusta vapaana olevien tonttien tilanne.

Hakemukset tulee jättää kunnan kirjaamoon. Kuoreen merkintä "tonttitarjous Klaavonkallio".

Kunta perii kaupanteon yhteydessä kauppahinnan lisäksi tontin omistajalta Tuuliviirinkujan tonttiliittymien ja vesihuoltoliittymien rakentamisen kustannukset. Kustannukset on jaettu rasitesopimusten mukaisesti kullekin tontille. Kunkin tontin kustannukset näkyvät tontin esittelytiedoissa.

Klaavonkallion vapaana olevan tontin tiedot

Korttelin 8072 rakentamisohjeet (pdf) 

Kaavakartta 8072 (pdf)

Kaavamääräykset 8072 (pdf)

Rasitesopimus 8072 (pdf)

Lisätietoja Hyrylästä