Tervetuloa kirjastoon!

Yhteyshenkilöt

Pääkirjasto
Anniina Kuhmonen

Jokelan kirjasto
Sylva Aejmelaeus ja Virpi Niskanen

Kellokosken kirjasto
Tuuli Kokko

Kirjastoauto
Maija Kervinen

Kirjaston palvelut ja käyttö

Oppiaine: äidinkieli ja kirjallisuus, reaaliaineet

Kuvaus: Tutustutaan lähikirjastoon ja sen tarjoamaan aineistoon ja palveluihin.  Tarkastellaan kirjaston hyödyntämistä koulutyön tukena sekä vapaa-aikana.

Kohderyhmä: 7.–9.-luokat

Kesto: 45–60 min

Paikka: Kirjasto

 

 

Tiedonhaun perusteet Ilohikäärme väreissä oikealla

Oppiaine: äidinkieli ja kirjallisuus, reaaliaineet

Kuvaus: Opetellaan tiedonhaun perusteita käyttämällä eri hakuehtoja Kirkes-aineistohaussa sekä rajaamalla hakuja.

Kohderyhmä: 7.-luokka

Kesto: 45–90 min

Paikka: Koulu tai kirjasto

 

 

8.-luokan kirjavinkkaus

Oppiaine: äidinkieli ja kirjallisuus

Kuvaus: Tuusulan kirjastot tarjoavat 8.-luokille vinkkaustakuun, eli lukuvuoden aikana kaikki halukkaat 8.-luokat vinkataan. Kirjavinkkaus sisältää kirjoja laidasta laitaan. Vinkkaus vaatii enemmän ennakkovalmisteluja kuin muut teematunnit, joten aika vinkkaukseen olisi hyvä varata jo lukukauden alussa.

Kohderyhmä: 8.-luokka

Kesto: 45–60 min

Paikka: Kirjasto tai koulu

 

 

Tiedonhaun perusteet II

Oppiaine: äidinkieli ja kirjallisuus, reaaliaineet

Kuvaus: Kerrataan tiedonhaun perusteita ja syvennetään opetusta liittämällä siihen yleisiä tiedonhankinnan perusperiaatteita.

Kohderyhmä: 9.-luokka

Kesto: 45–90 min

Paikka: Koulu tai kirjasto

 

 

Kettu väreissäLukudiplomi tutuksi

Oppiaine: äidinkieli ja kirjallisuus

Kuvaus: Tutustutaan Tuusulan kirjaston lukudiplomiin, sen suoritustapaan ja oman luokka-asteen diplomikirjoihin. Lisäksi oppilaat saavat itselleen lukudiplomin kirjalistan. Jos teematunti tapahtuu kirjastossa, se sisältää lisäksi opastusta, kuinka kirjalistalla olevat kirjat löytyvät hyllystä.

Kohderyhmä: 7.–9.-luokat

Kesto: 45–60 min

Paikka: Kirjasto tai koulu

 

 

Tietoa tutkielmaan

Oppiaine: reaaliaineet

Kuvaus: Soveltuu toteutettavaksi ennen esitelmän, ryhmä- tai projektityön teon aloittamista. Perehdytään Kirkes-aineistohakuun sekä luotettavan tiedon hakuun internetistä. Teematunti on mahdollista pitää kahden oppitunnin mittaisena, jolloin jää aikaa opastaa vuorotellen oppilaita löytämään tietoa omasta aiheestaan.

Kohderyhmä: 7.–9.-luokat

Kesto: 45–90 min

Paikka: Koulu tai kirjasto

 

 

Kirjaston muu tarjonta kouluille

Lainauskäynnit: Lainauskäyntiin voidaan yhdistää kirjastonkäytön opetusta. Toteutamme myös muita toiveita mahdollisuuksien mukaan. Jos teillä on toiveita luokkakäynnin suhteen, olisi suositeltavaa varata ajankohta käynnille hyvissä ajoin, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla vastata toiveisiinne.

Kirjapaketit: Kokoamme valmiiksi kirja- ja aineistopaketteja sovitusta teemasta. Mitä aikaisemmin lähetätte pyynnön aineistopaketista sitä kattavamman paketin saamme teille koottua.

Otamme vastaan toiveita ja vinkkejä erilaisista teematunneista ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

 kokonaisuus väreissä