Tuusulan kunnan keskusarkisto

Tuusulan kunnan keskusarkiston toiminta

Tuusulan kunnan keskusarkisto toimii kunnan toimialueiden keskusarkistona. Keskusarkisto ohjaa ja koordinoi kunnan arkistonmuodostusta, sekä säilyttää ja antaa tietoja hallussaan olevista julkisista asiakirjoista.

Säilytettävät aineistot

Keskusarkistossa säilytetään kunnan toiminnan tuloksena muodostuneita pitkään ja pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja. Vanhimmat asiakirjat ovat 1860-luvulta. Tuolloin kunnan ja seurakunnan hallinnon toisistaan erottamisen myötä alkoi muodostua kunnan omia asiakirjoja, kuten kuntakokousten, valtuuston ja kunnallislautakunnan ja muiden lautakuntien pöytäkirjoja, verotusasiakirjoja ym. Kysytyintä aineistoa ovat kunnan eri toimielinten päätöspöytäkirjat ja peruskoulun päättötodistukset. Lisätietoja tietopyynnön tekemisestä.

Asiakirjoihin on mahdollista tutustua sopimuksen mukaan kunnantalolla tai kirjaston tutkijatiloissa.

Rakennuslupien osalta tietopalvelusta vastaa kasvun ja ympäristön toimialueen tekninen palvelupiste, rakennusvalvonta[at]tuusula.fi tai 040 314 3144. Teknisen palvelupisteen tarkemmat yhteystiedot ja aukioloajat.

Tuusulan kunnan keskusarkiston yhteystiedot

Tuusulan kunnan keskusarkisto
PL 60 (Hyryläntie 16)
04301 TUUSULA
puh. 040 314 3016
arkisto[at]tuusula.fi

Huomioithan, että potilas- ja sosiaalihuollon asiakirjapyynnöt tulee tehdä Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymälle.

Tietoa Tuusulan historiasta on saatavilla myös Tuusulan museosta, jolla on oma arkistonsa.

Arkistolinkkejä:

Kansallisarkisto

Kotiseutututkimuksen opas

Tietoa sukututkimuksesta