Vapaa-ajan toiminta

Vammaisilla henkilöillä ovat kunnan vapaa-ajan peruspalvelut käytettävissään (nuorisotoimen palvelut, uimahalli, kirjastot jne.)

Koulut, asumisyksiköt ja työtoimintayksiköt järjestävät jonkin verran vapaa-ajan toimintaa. Kunnan liikuntapalvelut järjestää ohjattua liikuntaa erityisryhmiin kuuluville lapsille, nuorille ja aikuisille.

Vammaiset henkilöt tarvitsevat usein tuekseen toisen henkilön apua vapaa-ajan toimintoihin osallistuessaan. Vammaiselle/ kehitysvammaiselle nuorelle voidaan hakea tukihenkilöä.

Erityisliikunta

Tuusulan kunnan liikuntapalvelut järjestää ohjattua liikuntaa erityisryhmiin kuuluville lapsille, nuorille ja aikuisille.

Tuusulalainen vammainen tai kehitysvammainen voi hakea erityisuimakorttia Hyrylän uimahalliin. Vammaisen henkilön avustaja uimahalliin on maksuton.

Vammaisjärjestöt

Vammaisjärjestöt ja yhdistykset järjestävät vertaistoimintaa ja erilaisia vapaa-ajan toimintoja Keski-Uudellamaalla.

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry on yleishyödyllisten sosiaali- ja terveystoimialalla toimivien järjestöjen yhteistyöjärjestö, jonka kotipaikka on Järvenpää ja toiminta-alue Keski-Uusimaa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Keski-Uudenmaan väestön terveyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä luoda edellytyksiä jäseninään toimivien yhdistysten yhteistyölle ja toiminnalle.

Keski-Uudenmaan vammaisjärjestöjen yhteyshenkilöihin voit olla yhteydessä vapaa-ajan toimintoihin tai vertaistoimintaan liittyvissä asioissa.

Vertaistukitoiminta

Jokelan Notkopuiston perhekeskuksessa kokoontuvassa Erityislasten perhekerhossa alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia.

Leijonaemot ry:llä on vertaistukiryhmiä lähiseuduilla. Järvenpään ryhmä toimii keskustelevana vertaistukiryhmänä ja kokoontuu Perhekeskus Maahisen tiloissa (Naavatie 1, Järvenpää). Ajankohdat löydät Leijonaemojen sivuilta. Leijonaluuri tarjoaa vertaistukea puhelimitse erityislasten vanhemmille yli lasten diagnoosirajojen. Leijonaluuri voi tarjota tukea vanhemmille, joilla ei lapsen sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollista osallistua muuhun toimintaan, tai eivät halua vertaistukea kasvotusten ja mahdollisuuden pysyä anonyymina.

ADHD- oireisten lasten vanhempien vertaistukiryhmä kokoontuu Järvenpäässä. Lisätietoja Järvenpään ryhmästä antaa: adhd.vertaistuki(at)gmail.com. ADHD-oireisten aikuisten ryhmä kokoontuu Nurmijärvellä. Lisätietoja ryhmästä antaa: kaisa.humaljoki(at)adhd-liitto.fi, puh. 050 438 3633. Lisää vertaistoiminnasta voit lukea ADHD-liiton sivuilta.

Autismi- ja aspergerliitolla on vertaisperheitä ympäri Suomen. Voit ottaa yhteyttä vertaisperheisiin vertaistukea saadaksesi.