Terveysaseman vaihtaminen

Julkisen terveydenhuollon asiakkailla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Terveysaseman vaihtajan tulee tehdä valinnastaan kirjallinen ilmoitus sekä kotikunnan (=hoitovastuussa olevalle) terveyskeskukselle että valitun uuden kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Terveysaseman vaihtolomake

Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen tai terveysasemaan. Terveysasemaa voi vaihtaa enintään kerran vuodessa. Hoitovastuu säilyy valitulla terveysasemalla, kunnes henkilö ilmoittaa uudesta vaihdosta.

Ilmoitus on henkilökohtainen, eli jokaisesta perheenjäsenestä tulee tehdä oma ilmoitus.

Valintaa tehdessä on syytä muistaa, että valinta käsittää terveyspalvelut kokonaisuutena sisältäen mm.

  • lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut
  • terveysneuvonta- ja tarkastukset
  • ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
  • asiantuntijahoitajien palvelut (diabeteshoitajat, astmahoitajat jne.)
  • laboratorio- ja röntgentutkimukset
  • suun terveydenhuollon palvelut
  • diabetes- ja hoitotarvikejakelut
  • fysioterapiapalvelut
  • lääkinnällinen kuntoutus

Valinta ei kuitenkaan koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa (sis. suun terveydenhuollon palvelut), kotihoitoa, kotisairaanhoitoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Henkilö ei voi hakea yksittäisiä vapaan valinnan piiriin kuuluvia julkisia palveluja muualta kuin valitsemaltaan terveysasemalta.   

Hätätapauksissa kuka tahansa voi ottaa yhteyden lähimpään päivystävään hoitopisteeseen puhelimitse tai hakeutumalla hoitopisteeseen. Päivystyksessä kaikille potilaille tehdään hoidon tarpeen arvio ja kiireettömässä tapauksessa potilas voidaan ohjata hoitoon valitsemallensa terveysasemalle.

Hoitava terveysasema laskuttaa potilasta oman asiakasmaksutaksansa mukaisesti. Potilaan valitessa hoitopaikan oman kuntansa ulkopuolelta, Kela myöntää matkakorvausta enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta henkilö voisi tarvitsemansa hoidon tosiasiallisesti saada. Jos esimerkiksi jokelalainen valitsee terveyskeskuksensa Hyvinkäältä, korvaukseen oikeuttava matka korvataan vain siltä osin, kuin henkilö maksaisi matkastaan Jokelan terveyskeskukseen, jossa vastaava palvelu olisi saatavilla.

Lisätietoa osoitteessa hoitopaikanvalinta.fi.