Sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen hinnoittelu

Tuusulan kunta on aloittanut sosiaali- ja terveystoimialan palveluiden tuotteistamisen vuonna 2013. Tuotteistuksessa palvelut on kuvattu ja niille on laskettu todelliset palvelun tuottamisen kustannukset. Kokonaisuutena tuotteistamisen lähtökohtana on tehokkuuden, läpinäkyvyyden, tuottavuuden ja vaikuttavuutta lisäävien valintojen tekeminen.

Terveydenhuoltolain 58 § 1 mom. mukaan ”Jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei ole toimintayksikköä ylläpitävän kunnan asukas, on sen kunnan tai kuntayhtymän, jolla on vastuu hoidon järjestämisestä, korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset, jollei hoitokustannusten korvaamisesta muualla toisin säädetä.”

Sosiaali- ja terveystoimialan palveluhinnasto 2018 (Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2017 § 102).

Suun terveydenhuollon palveluhinnasto 2018 (Sosiaali- ja terveystoimenjohtajan viranhaltijapäätös § 5/12.4.2018)

Sosiaali- ja terveystoimialan palveluhinnasto 2018_Hinnaston täydennys (Sosiaali- ja terveystoimenjohtajan viranhaltijapäätös § 17/25.9.2018)

Ostolaskut

Tuusulan kunta käsittelee kaikki ostolaskunsa sähköisesti. Laskut pyydetään lähettämään ensisijaisesti verkkolaskun muodossa. Verkkolaskujen lähettämiseen käytetään seuraavia tietoja:

Nimi: Tuusulan kunta  
Verkkolaskuosoite: 003701316613  
OVT-tunnus: 003701316613  
Välittäjä: CGI
Välittäjän tunnus: 003703575029

Muut kuin sähköisenä verkon kautta toimitetut ostolaskut eli ns. paperilaskut pyydetään toimittamaan osoitteeseen:

Tuusulan kunta 
Ostolaskujen käsittely
PL 324
28601 PORI

Lasku on osoitettava Tuusulan kunnalle sekä siinä on mainittava yksilöintitietona tilaajan nimi tai yksikkö.

Tuusulan kunnan y-tunnus on 0131661-3.