Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostolaskut

Tuusulan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten kunnat sekä Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit ovat päättäneet siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisvastuun 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Y-tunnus 2844969-4) vastuulle. 

Tuusula, Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien ostolaskujen vastaanotto-osoite muuttuu 1.1.2019 alkaen. Muutos ei koske varhaiskasvatusta, koulupsykologi- ja koulukurattoripalveluja.

Pyydämme Teitä päivittämään uuden laskutusosoitteemme asiakasrekisteriinne.  

Pyydämme Teitä myös huomioimaan, että ensisijainen ostolaskun vastaanottotapamme on sähköinen. Mikäli käytössänne ei ole sähköisen laskutuksen mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, löydätte Internetistä useita sähköisen laskun lähetyspalvelua tuottavaa palveluntarjoajia.

Organisaatio

Y-tunnus

Uusi verkkolaskuosoite ja operaattori vuoden 2019 laskuille

Uusi laskutusosoite vuoden 2019 laskuille

 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

 

 

 

 2844969-4

 

 

 OVT 003728449694

CGI 003703575029

 

 

 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Ostolaskujen käsittely

PL 1

05801 HYVINKÄÄ

Vuotta 2019 koskevat laskut tulee osoittaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Laskutusosoitteessa oleva verkkolaskuosoite yksilöi laskun saajan, joten on tärkeää, että osoitetiedot näkyvät laskulla.

Tilaajan ilmoittama tilausviite on merkittävä laskuissa VIITTEENNE –kohtaan. Näin menetellen laskut saadaan ohjattua suoraan oikealle käsittelijälle.
Laskussa tulee myös mainita tilaajan nimi ja toimitusosoite, nämä tiedot nopeuttavat ja parantavat laskun käsittelyä. Puutteellisin tiedoin olevat laskut palautetaan lähettäjälle.

Kuntiin osoitettavien laskujen laskutustiedot säilyvät ennallaan.

Toimitusosoitteet eivät muutu.

Lisätietoja: www.keski-uudenmaansote.fi